Školení funkcionářů 23. - 24. 4. 2015

V prostorech hotelu PATRIOT v Úštěku se konalo ve dnech 23. – 24. 4. 2015 školení funkcionářů ZO, které bylo navržené a schválené Radou KS Ústeckého a Libereckého kraje na r. 2015.

Programem dvoudenního školení byl občanský zákoník, který přednášel 23. 4. 2015 JUDr. René Švec a 24. 4. 2015 seznámil Mgr. Radek Zákon se zákoníkem práce, resp. se stavem v r. 2015 a příklady z praxe. 37 účastníků ze ZO OS KOVO Ústeckého a Libereckého kraje obdrželo tištěné podklady k oběma přednáškám, do kterých se aktivně zapojovali svými dotazy z každodenní praxe. Všichni účastníci hodnotili toto školení jako velmi přínosné pro svoji činnost, zejména funkcionáři z nově založených ZO, kteří se teprve seznamují s touto problematikou.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem