Školení funkcionářů ZO

Ve dnech 22. – 23. 4.2013 V prostorech hotelu RACEK v Úštěku se konalo ve dnech 22. – 23. 4. 2013 školení funkcionářů ZO, které bylo navržené a schválené Radou KS Ústeckého a Libereckého kraje na r. 2013.

22. 4. 2013 seznámil Ing. Rudolf Horák posluchače s finanční analýzou i s jejím využitím v praxi, zejména v kolektivním vyjednávání.23. 4. 2013 Ing. Jiří Hartvich vysvětlil účastníkům školení základními pojmy finanční gramotnosti a Mgr. Vladimír Plachta informoval přítomné o exekučním řízení. Tyto dvě přednášky se setkaly s velkým ohlasem a účastníci školení se ve velké míře zapojovali do přednášek.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem