Školení funkcionářů ZO 21. - 22. 4. 2016 - pracovněprávní a občanskoprávní předpisy

V prostorech hotelu PATRIOT v Úštěku se konalo ve dnech 21. - 22. 4. 2016 školení funkcionářů ZO, které bylo navržené a schválené Radou KS Ústeckého a Libereckého kraje na r. 2016.

Lektoři z RP OS KOVO Ústí nad Labem Mgr. Radek Zákon a JUDr. René Švec seznámili 46 účastníků ZO s problematikou pracovněprávních a občanskoprávních předpisů, vč. příkladů z praxe a změnami zákonů v r. 2016.

Zúčastnění obdrželi podklady v tištěné podobě a na lektory se obraceli se svými dotazy ze svých pracovišť nebo domovů.

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem