Školení funkcionářů ZO - BOZP - 26. 6. 2017-27.6.2017

V prostorech hotelu RACEK v Úštěku se konalo 26.6 - 27. 6. 2017 školení funkcionářů – inspektorů BOZP navržené a schválené radou KS Ústeckého a Libereckého kraje na r. 2017. Školení se účastnilo 26 posluchačů, lektor L. Zörner(OIP Ústí nad Labem), který seznámil účastníky s pracovními úrazy v regionu a hromadnými úrazy. MUDr. Stupák (KHS Ústí nad Labem) informoval o kategorizaci prací a problémech zaměstnanců s karpálními tunely. Viktor Fürst  RP Ústí n. L. vysvětlil NV č. 361/2007 Sb. o podmínkách na pracovištích a zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Zvláštní část byla věnována vyšetřování pracovních úrazů.                

Účastníci školení obdrželi podklady v písemné formě a během přednášek se v případě nejasností ihned obraceli se svými dotazy na lektory.

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem