Školení inspektorů BOZP 2. - 3. 10. 2014

V prostorech hotelu RACEK v Úštěku se ve dnech 2. - 3. 10. 2014 konalo školení funkcionářů – inspektorů BOZP navržené a schválené Radou KS Ústeckého a Libereckého kraje na r. 2014. Školení se účastnilo 34 posluchačů. Specialista BOZP RP OS KOVO Ústí nad Labem p. Viktor Fürst účastníky informoval o pracovních úrazech v regionu, vyšetřování pracovních úrazů, NV č. 101/2005 Sb., a zákonu č. 309/2006. Druhý den lektor z KHS Ústí nad Labem MUDr. Rudolf Stupák přednášel o měření rizikových faktorů, bezpečnostních přestávkách, o nemoci tzv. karpálních  tunelů a v neposlední řadě o  vysokých teplotách na pracovišti. Přednášky se setkaly s velkým zájmem ze strany posluchačů, nejen kvůli zvoleným tématům, ale i díky výměně zkušeností s problematikou BOZP v jednotlivých firmách regionu.

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem