Školení inspektorů BOZP 24. – 25. 10. 2013

V prostorech hotelu RACEK v Úštěku se konalo ve dnech 24. – 25. 10. 2013 školení funkcionářů – inspektorů BOZP navržené a schválené Radou KS Ústeckého a Libereckého kraje na r. 2013. Školení se účastnilo 42 posluchačů, 24. 10. lektor z OIP Ústí nad Labem p. Zörner Luděk seznámil posluchače s pracovními úrazy v regionu a jejich vyšetřováním. 25. 10. lektorka z KHS Děčín MUDr. Tylová Romana informovala o kategorizaci prací, postupu při stížnostech a ochraně zdraví při práci. Specialista BOZP RP OS KOVO Ústí nad Labem p. Viktor Fürst účastníky školení informoval a o právech a povinnostech ZO v oblasti BOZP, ale i o právech a povinnostech zaměstnavatele, dále seznámil posluchače zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Účastníci školení obdrželi podklady v písemné formě a během přednášek se zapojovali s dotazy z každodenní praxe.                                    

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem