Školení inspektorů BOZP 27.-28.11.2017 hotel Racek Úštěk

V prostorech hotelu PATRIOT v Úštěku se konalo 27. - 28. 11. 2017 školení funkcionářů – inspektorů BOZP navržené a schválené radou KS Ústeckého a Libereckého kraje na r. 2017. Školení se účastnilo 40 posluchačů, lektor Viktor Fürst z RP OS KOVO seznámil účastníky s Nařízením vlády 361/2007(podmínky ochrany zdraví na pracovišti, zátěž teplem na pracovišti,třídy práce a rizikové faktory,únosná doba práce,režim práce bezpečnostní přestávky,zařazování prací do kategorií).  Účastníci školení obdrželi podklady v písemné formě a během přednášek se v případě nejasností ihned obraceli se svými dotazy na lektora.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem