Školení - Jak úspěšně zvládat náročné situace pro HK a Pa - 2022

Jak úspěšně zvládat náročné situace - toto téma jsme řešili na školení, které jsme pro naše ZO uspořádali dne 6.6.2022 v Hradci Králové a které pro nás jako lektorka připravila Mgr. Jitka Štádlerová. Bezpochyby jde o poměrně aktuální téma, které nás obklopuje jak v pracovním, ale i soukromém životě. To, že bylo téma pro posluchače vybráno dobře, jsme poznali i na aktivitě všech bez výjimky. Cílem bylo uvědomit si, jaké stresory máme ve svém životě a jak s nimi pracovat. Některé z protistresových technik jsme si mohli v průběhu školení vyzkoušet. Pokud bude o uvedené téma zájem, určitě ho zařadíme i v budoucnu.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem