Školení zástupců seskupení OS KOVO

S ohledem na vyšší počet seskupení OS KOVO byl po dohodě s tzv. zvežejněnými zástupci - členy - seskupení uspořádán seminář, jehož účelem bylo seznámit přítomné se Zákoníkem práce a základy BOZP. Školení se uskutečnilo v sobotu 11.5.2019. Jednak byla možná větší účast z důvodu týdenní směnnosti členů a i větší časový prostor. Celkem 15 posluchačů se sešlo už v 8 hodin a školení bylo ukončeno chvilku před 16 hodinou. Na úvod se představil nový vedoucí RP Ostrava - kol. Sýkora Martin a pak už JUDr. Jančíková a kol. Šmíd seznamovali účastníky s uvedenými tématy.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem