Společné jednání v EvoBusu Holýšov

Dne 8.7.2014 uspořádala Základní organizace OS KOVO Evobus Holýšov společnou akci s vedením společnosti u příležitosti výměny ředitelů společnosti EvoBus Bohemia. Společného  zasedání vedení firmy se členy VZO se zúčastnila i významná delegace z centrály ČMKOS a OS KOVO. Za ČMKOS se zúčastnil její předseda kol. Josef Středula a za OS KOVO jeho místopředseda kol. Jaroslav Souček. Jednání zahájil ředitel společnosti pan Reiner Springmeier, který představil svého nástupce pana Acicbe a přednesl základní informace o firmě.  Poté se rozvinula velice zajímavá diskuse, kterou uvedl kol. Josef Středula, který nejprve hovořil o vzájemné spolupráci odborů a vedení firem s německým kapitálem, uvedl informace o připravovaných legislativních opatřeních vlády ČR, na kterých mají odbory zájem a které mají zlepšit pracovní a životní podmínky zaměstnancům, ale i napomoci zaměstnavatelům v mnohých oblastech jejich činnosti. Diskuse se dále zaměřila na agenturní zaměstnávání a na pracovní a sociální podmínky těchto zaměstnanců. Předseda ČMKOS připomněl velký podíl agenturních zaměstnanců v podniku Evobus Holýšov a vedení společnosti vysvětlilo potřebu zaměstnávání agenturních zaměstnanců a ohledem na vyrovnávání zakázkové náplně ale i nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Byly také příklady, kdy se z agenturních zaměstnanců stávají kmenoví zaměstnanci firmy. Další diskuse byla věnována úrovní školství v ČR, připravovaným změnám v oblasti učňovského školství a němečtí zástupci vedení firmy vysvětlovali zkušenosti z „duálního“ systému učňovského školství v SRN. Pan ředitel Springmeier  uvedl  příklad, kdy na SOU Domažlice budou studovat v letošním roce zatím čtyři studenti sponzorovaní firmou a  počty studentů se budou v dalších letech postupně zvyšovat. Zástupci výboru základní organizace hovořili otevřeně i o problémech zaměstnanců a padly zde i zajímavé návrhy na jejich řešení. Po dvouhodinovém jednání se uskutečnila prohlídka firmy a společné jednání bylo zakončeno obědem, kde pokračovala neformální diskuse. Celá akce byla všemi účastníky velice kladně hodnocena a potvrdila existenci velice dobrých vztahů mezi odbory a firmou Evobus.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem