Upozornění Covid

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ OS KOVO JIHLAVA
je vzhledem k epidemiologické situaci od 5. 1. 2021 až do odvolání opět preventivně uzavřeno, ale jeho zaměstnanci jsou (pro členy OS KOVO)i nadále k dispozici na svých mobilních telefonech a emailech:

Bc. Lubomír MUZIKÁŘ - vedoucí regionálního pracoviště
602 204 791    muzikar.lubomir@cmkos.cz

Blanka CHVÁTALOVÁ - účetnictví, hospodaření ZO
731 68 00 68    chvatalova.blanka@cmkos.cz

Ing. Hana HŘEBÍKOVÁ - specialistka pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání
731 015 247    hrebikova.hana@cmkos.cz

Jiří ČERMÁK - specialista pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
731 605 541    cermak.jiri@cmkos.cz

Mgr. Ladislav SEJKORA - právník pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
733 67 62 61    sejkora.ladislav@cmkos.cz

Zároveň se až do odvolání ruší všechny akce organizované RP OS KOVO

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem