Uzavření a podepsání kolektivní smlouvy u společnosti BORGERS CS

28.6. 2017 byla v odpoledních hodinách v prostorách společnosti BORGERS CS v Rokycanech podepsána historicky první kolektivní smlouva mezi společností a OS KOVO, které působí u zaměstnavatele v rámci seskupení členů, která byla uzavřena na období od 1.7.2017 do 31.12.2019.

            Podpisu kolektivní smlouvy předcházela dlouhá jednání, kdy obě strany se nejen vzájemně poznávaly, ale hlavně se snažily najít cestu, která je vhodná pro obě strany, jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance při řešení základů sociálního dialogu ve společnosti. Uzavřená kolektivní smlouva dává jistoty a základy vzájemných vztahů pro obě strany. 

            Uzavření kolektivní smlouvy, kterou za seskupení členů podepsal vedoucí RP Plzeň Ing.Kužel a člen výboru seskupení kol. Štěpán Mlateček je dalším z kroků, které povedou členy k vytvoření základní organizace OS KOVO na bázi fungujícího výboru seskupení a členské základny.

Soubor: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem