V Jihlavě se uskutečnil tradiční jarní seminář BOZP

Dne 12. března 2019 se v DKO Jihlava uskutečnil plánovaný seminář funkcionářů, odborových inspektorů BOZP. Školení se zúčastnilo 26 zástupců ZO OS KOVO.
Seminář vedl specialista BOZP RP Jihlava  p. Jiří Čermák a jako host vystoupila ing. Jiřina Velínová z Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu.
P. Jiří Čermák seznámil účastníky se změnami v legislativě za uplynulé období, s novinkami v oblasti BOZP od podzimního školení a s výsledky kontrol BOZP v loňském roce.  Dalším tématem semináře byl hluk na pracovištích.
Ing. Jiřina Velínová ve své prezentaci seznámila účastníky semináře s vážnými pracovními úrazy v regionu v oblasti strojírenství  i v jiných odvětvích průmyslu v uplynulém období.
K jednotlivým tématům proběhla diskuze a byly zodpovězeny dotazy účastníků.

Seminář BOZP Jihlava 12. 3. 2019

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem