Vzdělávací akce Krajského sdružení OS KOVO JMK

Vzdělávací akce Krajského sdružení OS KOVO JMK.

V měsících září a říjnu 2014 se uskutečnil podzimní cyklus vzdělávacích akcí pro volební obvody 4121 Blansko, 4122 Brno a okolí a 4123 Břeclav, Hodonín pořádaných RP Brno.

Lektory na těchto seminářích byli zaměstnanci RP Brno, Mgr. Grim, Mgr. Behancová, Ing. Kocáb a Ing. Kaláb. Funkcionáři a členové OS KOVO byli seznámeni s novinkami v oblasti BOZP, procesem kolektivního vyjednávání a dopadem účinnosti NOZ na zákoník práce a také se Stanovami OS KOVO.

Všech seminářů se zúčastnil osobně zmocněnec Krajského sdružení JMK kolega Jaromír Machala, který seznámil přítomné s aktuálními informacemi v OS KOVO a diskutoval o připravované změně stanov. O vzdělávací akce byl velký zájem, o čemž svědčí účast bezmála stovky členů OS KOVO.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem