Základní dokumenty a činnost ZO v MSK 2018

Dne 13.2.2018 se uskutečnilo opětovné školení na téma Základní dokumenty a činnost ZO OS KOVO v působnosti RP pro MSK. Za jednotlivé ZO se školení zúčastnilo 30 posluchačů a s podstatou dokumentů OS KOVO a také ZO přítomné seznámil kol. Ing. Kozel Jiří.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem