Zasedání rady krajského sdružení OS KOVO MSK

Dne 26.9.2019 se v zasedací místnosti RP OS KOVO Ostrava ukutečnilo další zasedání rady KS. V rámci jednání byly podány informace z jednání Předsednictva OS KOVO v září 2019, dále informace z Regionálmí rady  OS ČMKOS MSK. Následně bylo projednáno plnění KS v rámci ZO a Strategie kolektivního vyjednávání na rok 2020. Zástupci jednotlivých VO podali informace z činnosti svých VO a  jednotlivých ZO.Byl prodiskutován návrh na společné jednání Rad KS OS KOVO z oblasti Moravy v roce 2019. Závěrem bylo projednáno a schváleno usnesení zasedání.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem