Zasedání Rady KS MSK

Dne 11.2.2016 se uskutečnilo zasedání KS MSK na DOS Ostrava. Hlavním tématem jednání byla otázka centrální evidence členů, dále byla projednána zpráva Komise pro stanovy a na závěr by l odsouhlasen termín konference KS MSK, která se uskuteční dne 30.3.2016.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem