Zasedání Rady KS OS KOVO MSK

D ne 31.1.2017 proběhlo na DOS Ostrava zasedání Rady KS MSK. Hlavním bodem jednání  jednání byla příprava konference MSK - termín a program konferance. Tato se uskuteční dne 20.4.2017 v DK Akord v Ostravě - Zábřehu od 9.00 hod. Dalším bodem jednání byly dílčí návrhy pro změnu stanov, kol. Mišun připoměl termín pro podání návrhů - do konce února 2017. Účastníci Rady postupně informovali kolegy o dění v rámci svých volebních obvodů. Kol. Lúčan seznámil přítomné s průbežnými informacemi z krajské tripartity. Na závěr jednání byly přijaty úkoly pro další období a členové byli upozorněni na blížící se sněm ČMKOS a sjezd OS KOVO.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem