Zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje

Dne 7. 12. 2020 se uskutečnilo zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje v sídle RP Olomouc. Zmocněnec KS kol. Zdeněk Zecha předal informace z Předsednictva OS KOVO, zástupci VO informovali o situaci v jednotlivých ZO a o průběhu kolektivního vyjednávání. Člen Komise pro Stanovy OS KOVO kol. David Olša seznámil účastníky s navrženými změnami Stanov. Na závěr poděkoval zmocněnec KS i jménem VV OS KOVO kol. Leonovi Nogolovi dlouholetému předsedovi ZO OS KOVO Sigma Lutín za jeho práci v odborech. Kol. Leon Nogol ke dni 31. 12. 2020 odchází do zaslouženého důchodu.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem