Zasedání VO Olomouckého kraje pro oblast Šumpersko-Jesenicko.

Dne 28. 2. 2019 se uskutečnilo zasedání VO Olomouckého kraje pro oblast Šumpersko-Jesenicko v sídle 1. ZO OS KOVO Mohelnice za účasti svolávající zástupkyně VO kol. Janky Rýznarové, zmocněnce KS kol. Zdenky Zechy, ved. RP Olomouc a zástupců jednotlivých ZO. Na programu zasedání byly aktuální informace z  OS KOVO, diskuse a výměna zkušeností na téma: „Kolektivní vyjednávání“. Zástupci ZO se rovněž zabývali situací a problémy ve svých mateřských firmách a organizacích. Ve druhé části zasedání proběhla prohlídka závodu Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice, kde byli účastníci seznámeni s historií a výrobním programem závodu.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem