Aktuality

Stávkovou pohotovost vyhlásila ZO OS KOVO ETA a.s. Hlinsko dne 13.7.2022 a to na časově neomezenou dobu. Důvodem je ukončení výroby v této lokalitě: „S ohledem na skutečnost, že MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o., již převedl část výroby...
Usnesení předsedů ZO OS KOVO působících ve společnosti Liberty Ostrava a dceřiných společnostech ze dne 7.7.2022 Stávkový výbor, složený z předsedů jednotlivých Základních organizací OS KOVO působících v Liberty Ostrava a v jejich...
Výbor ZO OS KOVO EVOBUS Holýšov ve spolupráci s regionálním pracovištěm v Plzni poskytli členovi ZO kol. Černému rychlou pomoc z Konta živelních pohrom po průtrži mračen ze dne 24.5.22, která poškodila část domku, kde kol.Černý s rodinou...
V pátek 24.června 2022 vyhlásila základní organizace OS KOVO ve společnosti Molins, s.r.o. v Plzni stávkovou pohotovost na podporu svého požadavku zvýšit mzdy o 9 procent. Firma navrhla v průběhu jednání navýšení ve výši 6,05%, z čehož...
Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny připravila pro děti zaměstnanců Třineckých železáren, a. s., a dceřiných společností Dětský den, který se uskutečnil v neděli 5. června 2022 v areálu Střední odborné školy Třineckých železáren...
Vedení Odborového svazu KOVO 7.3.2022 schválilo humanitární a finanční pomoc pro občany Ukrajiny ve výši cca 1 mil Kč. Rozhodlo přispět 0,5 mil Kč na konto Českého červeného kříže a dále 10.000 EUR na solidární fond ITUC a 10.000 EUR na...
Ve velkém sále Clarion Congress Hotelu Prague (Freyova 33, Praha 9) se ve dnech 23. - 25. června 2022 koná VIII. Sjezd OS KOVO. Sjezd OS KOVO je nejvyšším orgánem svazu. Řádný sjezd se koná pravidelně každé 4 roky. Na VIII. Sjezd OS KOVO...
IG Metall, německý odborový svaz pracovníků v kovovýrobě,  a jeho zaměstnavatelský protějšek se dohodli na nejvyšším zvýšení mezd za 30 let v severozápadním německém ocelářském průmyslu. Kromě toho jsou rozšířeny stávající kolektivní...
Dne 31.3.2022 vyhlásila odborová organizace ve firmě Gates Hydraulics s.r.o. stávkovou pohotovost do doby, než dojde k podpisu nové kolektivní smlouvy. Důvodem pro vyhlášení stávkové pohotovosti je odmítnutí všech návrhů dílenské odborové...
Odborový svaz státních orgánů a organizací (OS SOO) oznamuje, že Výbor OS SOO, jako nejvyšší orgán OS SOO v období mezi sjezdy, se usnesl na následujícím: Odborový svaz státních orgánů a organizací po dvou neúspěšných jednáních s...

Stránky

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem