České sportovní hry 2015

Vážení kolegové,

Odborový svaz KOVO Vám na žádost Českomoravské konfederace odborových svazů zasílá prezentaci a bližší informace o akci „České sportovní hry 2015“, nad níž jako jedna z organizací převezme záštitu.

Upozorňujeme všechny členy Odborového svazu KOVO, že akce „České sportovní hry 2015“  není akcí pořádanou Odborovým svazem KOVO a nevztahuje se na ni žádná pojistná smlouva uzavřená Odborovým svazem KOVO, ze které by mohly plynout případná pojistná plnění pro členy Odborového svazu KOVO, kteří se této akce zúčastní.

 

S pozdravem

                                                                                              Jaroslav Souček

                                                                                           předseda OS KOVO

 

PREZENTACE "ČESKÉ SPORTOVNÍ HRY 2015"

Objednávka " ČESKÉ SPORTOVNÍ HRY 2015"

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem