ČMKOS doporučuje růst mezd o 5 procent

ČMKOS na tiskové konferenci 2. října seznámila veřejnost s postojem odborů k nadcházejícím vyjednáváním se zaměstnavateli v podnikatelském sektoru o podmínkách pro odměňování v příštím roce. Jak uvedl předseda konfederace Josef Středula, ČMKOS na základě vlastní prognózy inflace, ekonomického růstu a na základě dalších rozborů očekávaného vývoje ekonomických a sociálních podmínek ČR doporučuje odborovým svazům a odborovým organizacím, aby v roce 2015 požadovaly 5% nárůst objemu mzdových prostředků.  Takový růst je podle ČMKOS zcela oprávněný a v české ekonomice jsou k jeho dosažení vytvořeny příznivé podmínky.  Ve zprávě pro tisk ČMKOS pak uvádí deset hlavních důvodů, proč by měly mzdy v roce 2015 růst o 5 procent. 

  1. Po dlouhém období ekonomické krize se začíná naše ekonomika výrazně zotavovat. Dochází k poměrně dynamickému růstu průmyslové výroby a také vývozu. To dokazuje, že české firmy jsou schopny nabídnout do mezinárodního obchodu konkurenceschopné výrobky. Pozitivní jsou i výsledky stavebnictví, kde se již podařilo překonat nejhlubší pokles výroby a dochází k pozvolnému vzestupu výroby.
  2. Odhady ekonomického růstu našich i zahraničních institucí předpokládají pokračování významného růstu české ekonomiky i v příštím roce.
  3. Ekonomický růst je v převažující většině firem zajišťován vzestupem produktivity práce, a tedy další růst mezd by neměl zásadní dopady na konkurenceschopnost firem či na riziko propouštění zaměstnanců.
  4. Ekonomické prostředí ČR – především rozpočtová politika je v letošním i příštím roce nastavena prorůstově. Výrazně se zvyšují rozpočtové výdaje na rozvoj investiční výstavby což odvozeně znamená i výrazné impulsy i pro rozvoj dalších oborů a odvětví národního hospodářství.
  5. Státní rozpočet pro rok 2015 pozitivními opatřeními v daňové oblasti a v oblasti sociálních příjmů podporuje rozvoj spotřebitelské poptávky jako významného stabilizátoru ekonomického růstu. Podpora spotřebitelské poptávky (důchody, podpora rodin s dětmi, pokles DPH) v konečném důsledku vede i k růstu investic a jako celek vytváří podmínky pro trvalejší ekonomický vzestup.
  6. Objem finančních prostředků na platy v sektoru veřejných služeb se pro rok 2015 zvyšuje o 5%. Část tohoto zvýšení se bude realizovat již od letošního listopadu.
  7. Minimální mzda se pro rok 2015 zvýší z 8500 Kč na 9200 Kč tj. o 8,2 %
  8. Zvýšení mezd o 5 % není neskromným požadavkem odtrženým od reality. Je ve skutečnosti logickým vyústěním současné hospodářské politiky - politiky podpory ekonomického růstu.
  9. Zvýšení mezd o 5 % zajišťuje spravedlivý podíl zaměstnanců na očekávaném vzestupu hospodářských výsledků firem.
  10. Zvýšení mezd o 5 % vede - po letech stagnace a poklesu -  k pozitivní změně celkové atmosféry ve společnosti. Zároveň bude nepřehlédnutelným přínosem pro ekonomický růst i veřejné finance.  Pětiprocentní růst objemu mezd totiž reprezentuje pro veřejné finance zvýšení příjmů o 50 mld. Kč.

Prezentaci, předsesenou na tiskové konferenci, naleznete v Power Pointu zde:   TK_PREZENTACE_CMKOS_02_10_2014

 

Záznam z tiskové konference ČMKOS na ČT 24 na ČT24 naleznete zde: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem