ČMKOS - výjezd propagační skupiny do regionů

Hlavní cíle akce jsou následující: 
  • Podpořit sociální dialog klíčové odborové centrály s jejími členy i nečleny.
  • Jasně indentifikovat oblasti, ve kterých odbory přináší svým členům podporu a výhody
  • Podpořit image odborů jako organizace, jejímž hlavním zájmem je ochrana a podpora zájmů svých členů (či obecně zaměstnanců) v zaměstnání
  • Zvýšit informovanost a dostupnost poskytovaného poradenství 
  • Podpořit akvizici nových členů

Další, významné podrobnosti v příloze.

Soubor: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem