ÚP ČR monitoruje situaci ve společnosti Pilsen Steel a je připraven pomoci

Úřad práce ČR je připraven nabídnout pomocnou ruku všem zaměstnancům společnosti Pilsen Steel, kteří nedostali vyplacenou mzdu nebo její část. ÚP ČR je se zaměstnavatelem i jeho odborovými organizacemi dlouhodobě v kontaktu. Zároveň už nyní nabízí pomoc ve věci možné změny zaměstnání. Variant, jak pomoci zájemcům, je hned několik. Většina z nich je realizovatelná v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Úřad práce ČR bere, jako v jiných případech, i tentokrát celou situaci velice vážně a rozhodně nepodceňuje pečlivou přípravu. Proaktivně komunikuje se společností a pravidelně informuje zaměstnance prostřednictvím jejího vedení o nárocích při platební neschopnosti zaměstnavatele. Pokud jde o konkrétní situaci ve firmě, je třeba obrátit se na její zástupce.

„Nabídli jsme zaměstnavateli možnost zřízení mobilní kanceláře v prostorách firmy. Zaměstnanci, kterých se tato situace týká, tak budou moci ve dnech 20. – 22. 5. 2019 odevzdávat své žádosti o uspokojení splatných mzdových nároků za březen a duben letošního roku našim specialistům. Příslušné podklady, včetně potřebných formulářů, dostanou přímo na pracovišti. Nemusí tak osobně na kontaktní pracoviště ÚP ČR.  Celá věc tak pro ně bude, díky vzájemné spolupráci obou stran, mnohem jednodušší,“ shrnuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni Zdeněk Novotný.

Pokud zaměstnavatel nevyplácí zaměstnanci jeho mzdu (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměnu, popřípadě její náhrady, které zaměstnanci náleží z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, může se takový zaměstnanec obrátit na ÚP ČR a podat žádost o uspokojení splatných mzdových nároků. U dohody o provedení práce pouze za předpokladu, že odměna za celý měsíc je vyšší než 10 000 Kč. Podmínkou pro uspokojení mzdových nároků je, že zaměstnavatel je v platební neschopnosti, tzn., jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to v den následujícím po dni, kdy na něho bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo po dni, kdy byl na něho podán insolvenční návrh u příslušného soudu v ČR. Insolvenční návrh mohou podat i zaměstnanci, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu.

Zaměstnanec může uplatnit splatné mzdové nároky nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy místně příslušná krajská pobočka ÚP ČR zveřejnila neprodleně na úřední desce informace o vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo o zahájení insolvenčního řízení. Zákonná lhůta k uplatnění mzdových nároků za zaměstnavatele Pilsen Steel  končí dnem 8. 7. 2019.

Žádost je třeba podat písemně. Při uplatnění mzdových nároků je zaměstnanec povinen prokázat dobu trvání pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 

Zaměstnanec může uplatňovat mzdové nároky za 3 měsíce rozhodného období, kterým je kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, nebo ve kterém byl podán insolvenční návrh, jakož i tři kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a tři kalendářní měsíce následující po tomto měsíci. Příslušné měsíce si vybere sám a specifikuje je v příslušné žádosti o uspokojení svých mzdových nároků. O nároku rozhoduje ÚP ČR prostřednictvím krajské pobočky ÚP ČR, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo. Žádost však mohou zaměstnanci podat na kterékoli krajské pobočce nebo kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

V případě, že by se zaměstnanci rozhodli z důvodu nevyplacení mezd ukončit pracovní poměr, nebo by došlo k propouštění, nabízí kromě výše uvedeného Úřad práce ČR široké portfolio dalších služeb – od zaevidování až po zprostředkování vhodného zaměstnání či zřízení mobilního poradenského střediska u zaměstnavatele. Jeho zástupci poradí lidem, jak dále postupovat. Proberou s nimi jejich konkrétní situaci, seznámí je s nabídkou volných pracovních míst a pomohou jim například také s výběrem vhodné rekvalifikace. V neposlední řadě může uchazečům pomoci v návratu do zaměstnání i řada projektů, které díky národním a evropským penězům realizují v jednotlivých regionech krajské pobočky ÚP ČR

„Úřad práce ČR klade velký důraz na cílené poradenství v oblasti trhu práce a dalšího profesního uplatnění, včetně párování stávajících pracovních míst a propouštěných nebo odcházejících osob tak, aby v ideálním případě tito lidé rovnou přešli do nového zaměstnání, ve kterém maximálně využijí svou stávající kvalifikaci a pracovní zkušenosti. V tomto ohledu ÚP ČR úzce spolupracuje se zaměstnavateli, kraji a obcemi. Jde o nastavený postup, který realizujeme standardně v celé republice,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

V případě zaměstnanců společnosti Pilsen Steel jde především o lidi z technických profesí. Vzhledem k pozitivní situaci na trhu práce, kdy přetrvává velký zájem zaměstnavatelů o nové pracovníky zejména v technických oborech, existuje velká pravděpodobnost, že řada z nich najde vhodné pracovní uplatnění.

„A nemůžeme vyloučit, že jsou mezi nimi i takoví, kteří si novou práci na základě svých profesních znalostí a zkušeností už našli a do evidence Úřadu práce ČR tak vůbec nepřijdou,“ upozorňuje Zdeněk Novotný.

K 30. 4. 2019 evidoval Úřad práce ČR v Plzeňském kraji celkem 8 419 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 1,9 %. Zdejší zaměstnavatelé nabízeli prostřednictvím Úřadu práce ČR 37 770 volných pracovních míst, jen v Plzni pak 11 068 pozic. Největší zájem měli o svářeče, montážní dělníky, obráběče kovů, obsluhu CNC strojů, mechaniky, elektrotechniky nebo třeba řidiče nákladních automobilů.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR, 16.5.2019

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem