Dovolba místopředsedy OS KOVO

Novým místopředsedou OS KOVO Tomáš Valášek

Rada a Předsednictvo OS KOVO zasedaly ve dnech 8. až 10. 12. 2015 v KC ALDIS v Hradci Králové. Jedním z důležitých bodů jednání Rady byla dovolba nového místopředsedy svazu, která se konala 9. 12. 2015. Dovolbou byla řešena situace, která nastala po náhlém úmrtí místopředsedy svazu Jaromíra Endlichera.

Novým místopředsedou se stal Tomáš Valášek, dosavadní místopředseda ZO zaměstnanců OS KOVO, který již v prvním kole volby získal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů.

Rada OS KOVO na jednání mj. obdržela „Zprávu o činnosti OS KOVO za období od června do listopadu 2015“. Zpráva se jako jedním z vážných ekonomických jevů zabývala snahami v domácí podnikatelské sféře prodlužovat stav, kdy mzdy v českém průmyslu jsou stále hluboko pod úrovní vyspělých okolních zemí, přestože produktivita práce je srovnatelná. Je to dáno i politickým lobbingem části zaměstnavatelů a jejich reprezentantů na všech úrovních, kteří nejsou schopni změnit svůj přístup k sociálnímu dialogu, nemají sociální odpovědnost a jediným jejich cílem je maximalizace zisku, nejlépe na úkor zaměstnanců, které nepovažují za své spolupracovníky, ale za pouhý zdroj pracovního výkonu. (ev)

Fotogalerie: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem