Evropská kampaň - VÍCE DEMOKRACIE V PRÁCI

Cíle kampaně „Více demokracie v práci“

Záruky & vymáhání

Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí managementem, která mají dopad na zaměstnanost nebo pracovní podmínky, musí být plně prosazeno právo pracovníků na informace a konzultace. Odbory a zástupci zaměstnanců musí mít přístup k expertízám, aby mohli projednat možné alternativy plánů managementu. Smysluplné konzultace s managementem a s veřejnými orgány mají za cíl předcházet nepříznivým následkům, jako je propouštění, a zmírňovat je. Stejně důležité je zajistit plné zapojení zástupců zaměstnanců ve správních orgánech do diskusí a rozhodnutí o restrukturalizacích.

Zlepšit legislativu

Vyhodnocení přepracované směrnice ERZ (o evropských radách zaměstnanců) identifikovalo mezery v současném právním rámci. Krize dále prokázala, že současný právní rámec účinně nezajišťuje práva zaměstnanců na informace, konzultace a účast. Vylepšení právního rámce týkajícího se informací, konzultací a účasti zaměstnanců je klíčové a je třeba ho předložit na stůl hned teď! Evropské odborové hnutí aktivně prosazuje revizi směrnice o ERZ a nový horizontální rámec pro informace, konzultace a účast pro formy evropských společností a pro společnosti využívající nástroje EU v oblasti podnikového práva umožňujícího mobilitu společností.

Spolupracovat

Strategie Demokracie v práci si klade za cíl zvýšit úsilí odborů, posílit koordinaci a mobilizovat členské organizace a zástupce zaměstnanců.

Zvýšit povědomí

EOK chce zvýšit povědomí o důležitosti práv na informace, konzultace a účast, zejména během procesů restrukturalizací


 

 

Dokumenty ke kampani:

Webové stránky na ETUC.ORG (v angličtině) ODKAZ ZDE
Petice v Angličtině / Francouzštině / Němčině / Italštině / Španělštině / Holandštině / Polštině ODKAZ ZDE
Průvodní dopis k petici -  český překlad DOKUMENT ZDE
Přímý odkaz pro vyplnění petice ODKAZ ZDE
Dopis předsedy OS KOVO Jaroslava Součka ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové DOKUMENT ZDE
Zpráva z jednání předsedy OS KOVO s ministryní Janou Maláčovou (25.11.2020) DOKUMENT ZDE
Zpráva z jednání předsedy OS KOVO s ministryní Janou Maláčovou v Angličtině (25.11.2020) DOKUMENT ZDE
Fotogalerie z celé kampaně včetně ostatních evropských států ODKAZ ZDE
Evropské odbory žádají Evropský parlament, aby z demokracie v práci učinil realitu DOKUMENT ZDE

 

U videa pomocí ozubeného kolečka lze navolit i české titulky.

Fotogalerie: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem