IndustriAll Europe: Demokracie na pracovišti nekončí krizí COVID-19

Vyzýváme společnosti, aby plně zapojily pracovníky do obtížných rozhodnutí, která jsou nyní vyžadována. Tyto mimořádné okolnosti vyžadují včasné informace, konzultace a účast zástupců zaměstnanců na evropské a národní úrovni, před provedením jakéhokoli podnikového rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se Evropa postupně vynořuje z dvouměsíčního uzamčení, čelí evropští pracovníci a průmyslová odvětví kromě klimatické krize v posledních desetiletích, jedné z největších sociálních a ekonomických výzev. Společnosti a podniky v mnoha odvětvích nyní naléhavě přizpůsobují své provozy a strategie. Konfrontovány jsou s těžkými finančními ztrátami, masivními problémy s likviditou, narušením výroby, poklesem poptávky a v některých případech i ohrožením bankrotem.

IndustriAll Europe a její členské organizace sledují chování společností v našich sektorech s velkou pozorností a obavami. Na online jednáních se každý týden scházejí kolegové odpovědní za podnikovou politiku v našich členských organizacích. Vyměňují si svá zjištění a informace o tom, jak se společnosti zapojily do dialogu s národními a evropskými zástupci zaměstnanců, aby se vypořádaly s krizí COVID-19. Brzy se bohužel ukázalo, že stále více společností přijímá dramatická rozhodnutí bez předchozího dialogu s pracovníky a jejich odborovými zástupci.

V několika zemích jsme zaznamenali oznámení o snížení tisíců pracovních míst, aniž by byly informovány evropské a místní rady zaměstnanců, natož aby jim daly možnost diskutovat o alternativách se skutečnými tvůrci těchto rozhodnutí. Slyšíme o společnostech, které přijímají celoevropské plány na úsporu nákladů se zásadním dopadem na platy a pracovní podmínky, aniž by vedly diskuse s odborovými organizacemi na místní a nadnárodní úrovni.

Luc Triangle, generální tajemník industriAll Europe, komentuje: „Takové chování je špatné. Chtěli bychom připomenout, jak se sociální dialog osvědčil v raných fázích krize COVID-19. Dohody uzavřené v celé Evropě na národní, odvětvové a podnikové úrovni týkající se režimů zkrácené práce a dalších nástrojů, skutečně pomohly zmírnit dopady na pracovní místa a příjmy pracovníků. Dialog s odbory a zástupci v oblasti zdraví a bezpečnosti rovněž zajistil bezpečný návrat na pracoviště v mnoha společnostech, kde byly společně definovány protokoly pro obnovení práce.“

IndustriAll Europe a její členské organizace proto varují před využíváním bezprecedentního tempa a rozsahu této krize jako výmluvy k odvolání sociálního dialogu v podnicích. Naopak, tato krize nebude překonána bez plného zapojení pracovníků a jejich odborových zástupců. Společně musí najít nejlepší způsoby, jak sociálně odpovědným způsobem zmírnit dopady na pracovní místa a závody a zajistit budoucnost společnosti/podniku. IndustriAll Europe zejména doporučuje, aby delegáti v evropských radách zaměstnanců (ERZ) a podnikových radách evropských společností (Societas Europaea - SE) požádali o mimořádné online setkání, se simultánním tlumočením, v co nejkratší době, aby byli informováni a konzultováni o potenciálních dopadech krize COVID-19 na zájmy zaměstnanců. Evropské odborové federace společně vydaly další praktická doporučení členům ERZ a SE.

Luc Triangle: "Demokracie na pracovišti nekončí krizí COVID-19!" Tyto mimořádné okolnosti vyžadují včasné informování, konzultace a účast zástupců zaměstnanců na evropské a národní úrovni, před přijetím jakéhokoli podnikového rozhodnutí.“

IndustriAll Europe, 19. května 2020

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem