Jak nahradit inflaci? V Bosch Jihlava OS KOVO vymohl několik desítek tisíc

Vyjednávání OS KOVO ve společnosti Bosch byla úspěšná a zaměstnanci obdrží kompenzaci k současné inflaci, a to ve výši několika desítek tisíc. Vyjednávání bylo o to složitější, že v podniku působí dokonce čtvery odbory.

Dvacet tisíc korun jako kompenzace inflace, dohromady si zde díky odborům polepší zaměstnanci až o 60 000 korun. To je výsledek letošního vyjednávání mezi odbory a zaměstnavatelem, společností BOSCH DIESEL Jihlava. Zaměstnancům se také navýší tarify pro rok 2023 o celkových 7,2 %. To vše vedle dohodnutých podmínek v roce 2021, které obnášejí navýšení nočního příplatku na 50 korun za hodinu a navýšení do penzijního připojištění na 28 800 korun za rok. „Celkově si náš zaměstnanec v dělnické profesi letos průměrně přijde na pěkných téměř 60 000 korun (jednorázová kompenzace 20 000, dále prémie za výsledky hospodaření firmy 2x 40 % a doplatek za výsledky hospodaření v roce 2021 dalších 51 %). Roční příjem se mu letos navýšil v průměru o 15 000 korun,“ prohlásil Ladislav Melichar, předseda základní organizace OS KOVO. Na mimořádnou odměnu mají nárok všichni zaměstnanci společnosti dle dohodnutých pravidel, a to tak, aby nedocházelo k diskriminaci. „V roce 2023 si zaměstnanec v dělnické profesi polepší v průměru o dalších 27 000 korun za rok,“ uvedl Ladislav Melichar.

Vyjednávání v Bosch Jihlava neslo své ovoce, ačkoliv zde není právě snadná situace, ve firmě totiž vznikly již čtvrté odbory ProLibertate. „Důvod jejich vzniku si vysvětlujeme tím, že je snazší založit si novou organizaci, než přesvědčit stávající odboráře a během řádných voleb obhájit a ustát svoje názory obzvláště pokud jsou populistické a radikální,“ domnívá se Ladislav Melichar. Přesto, že toto jednání nebylo první a partneři sociálního dialogu mají již nějakou vzájemnou zkušenost, nebyla jednání lehká, a to ani mezi jednotlivými odborovými organizacemi: „Jednání se zaměstnavatelem máme na různých úrovních vedení. Od jednatelů společnosti až po hlavní mistry. Nejčastěji se však scházíme s vedoucími jednotlivých výrobních úseků, se kterými řešíme operativní záležitosti. S jednateli potom témata, která jsou strategická, anebo jsme nenašli na úrovni středního managementu shodu. Troufám si říct, že přesto že každý stojíme na jiné misce vah, se nám daří jazýček vah udržovat na pomyslném středu. A o tom dle mého názoru sociální dialog je. Můžeme spolu nesouhlasit a také se pohádat. Nakonec ale musíme najít společné řešení k zajištění práce za odpovídající mzdu,“ konstatoval Ladislav Melichar.

Poslední kolektivní vyjednávání ve společnosti BOSCH DIESEL v Jihlavě proběhlo loni, tehdy se odbory a zaměstnavatel dohodli na uzavření dvouleté kolektivní smlouvy: „Tato smlouva nám poskytla výhodu ve formě prodloužení stávajícího předdůchodového programu pro naše zaměstnance až do roku 2026,“ připomněl Ladislav Melichar. Kompromis vzhledem k očekávanému navyšování energií, které již bylo v tom období avizované a také v té době rostoucí inflaci, však tehdy nedokázali tehdy najít: „Odbory chtěly zapracovat do kolektivní smlouvy inflační doložku, s čímž však zaměstnavatel nesouhlasil. Proto byla kolektivní smlouva podepsána s ústní dohodou, že ve čtvrtém čtvrtletí 2022 budou otevřena jednání o skutečném stavu inflace a možné úpravě smlouvy. Zde musím podotknout, že ústní dohoda mezi odbory a zaměstnavatelem má stejnou váhu, jako dohoda sepsaná a podepsaná oběma stranami. Ve firmě Bosch se totiž držíme zásady, že naše slovo považujeme za závazek,“ uzavřel Ladislav Melichar.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem