Jednání předsedů průmyslových odborových svazů s ministrem průmyslu Havlíčkem

Dnešní jednání předsedů průmyslových odborových svazů a kol. Středuly s ministrem průmyslu a obchodu Havlíčkem představuje začátek pravidelné komunikace s ministrem po turbulencích na MPO a změnách ministrů tohoto resortu v posledním období. Obsahem jednání byla problematika směřování průmyslu ČR do budoucna, jeho udržitelnost na pozadí měnících se podmínek světové ekonomiky a jeho podpory ze strany MPO a vlády ČR. Ministr seznámil předsedy OS s řadou opatření, na kterých MPO pod novým vedením pracuje a chce je začít uskutečňovat od podzimu tohoto roku.

  • Především je to reálná energetická koncepce, ze které vycházejí ostatní průmyslová odvětví,
  • koncepce duálního vzdělávání v průmyslu motivující rodiče i děti k formě vzdělávání, na kterou má dítě schopnosti,
  • udržení stabilního pracovního trhu v ČR, který je v Evropě vysoce hodnocen,
  • udržení průmyslu na vysoké úrovni pro další generace v horizontu, který přesahuje volební období této vlády, což je společný úkol pro všechny sociální partnery.

Kolega Středula následně nastínil problémy v oblastech, na jejichž řešení mají odbory prioritní zájem a jsou potřebné i z celospolečenského hlediska (známé priority odborů). Informoval, že o těchto problémech bude i obsah mítinku „Konec levné práce v ČR“ dne 17.9.2019 v Praze. Navrhl v této souvislosti ministrovi úzkou součinnost a podporu kroků MPO a vlády v případě, že na nich bude vzájemná shoda. Ministr pochválil odborovou stranu za velmi dobrou mediální práci i když má vláda díky tomuto odborovému vlivu těžší práci při prosazování a přijímání některých opatření.

Předsedové odborových svazu po té sdělili ministrovi svůj pohled na současné aktuální problémy v jednotlivých průmyslových odvětvích a potřebných strukturálních změnách do budoucna. Za OS KOVO jsem se věnoval problémům v automobilovém průmyslu, vyplývajícím z poklesu zakázek v automobilovém průmyslu Německa v kombinaci s prosazovanou změnou pohonných jednotek automobilů (diesel × elektro), umocněnou u některých výrobců sankcemi EU vůči Rusku a změnou chování mateřských společností a tím i lokálních manažerů jejich poboček vůči sociálnímu dialogu s odborovými organizacemi, které u nich působí. Dále jsem znovu připomněl ministrovi velmi těžkou situaci v ocelářství, ať už se jedná o dosud nedořešené změny vlastníků, problematiku emisních povolenek, ekologické legislativy EU, nebo dovozu „špinavé“, neboli státem dotované oceli z Číny, Ruska, či z dalších zemí a regionů. Poděkoval jsem mu také za jeho osobní angažovanost při řešení existenčních problémů v AM – Liberty House Ostrava, Pilsen Steel, či v Poličských strojírnách. Upozornil jsem ho také na problémy ve společnosti TS Plzeň, kterou ovládl vlastník z Číny a provedl fúzi se společností Žďas, kterou tento vlastník rovněž ovládá. Závěrem jsem se ho zeptal, zda mu nevadí, že na národní tripartitě ke každému projednávanému bodu vystupuje host RHSD – prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který se snaží hovořit za zaměstnavatele,  ačkoli zaměstnavatele oficiálně zastupuje Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace průmyslových a podnikatelských svazů. Podpořil mne kolega Středula, který konstatoval, že RHSD řídí zástupce vlády a je na něm, kolik prostoru poskytne hostu RHSD.

Odbory se v následné diskuzi shodly s ministrem na tom, že naše ekonomika potřebuje zvýšit přidanou hodnotu výroby, tedy podíl práce na ceně výrobku, který je odpracován ve společnostech na území ČR. Z diskuze také vyplynulo, že ministr a odbory nemají rozpory v zásadních opatřeních, která by měla vést k dalšímu rozvoji průmyslu v ČR. Musím konstatovat, že ministr Havlíček průmyslu rozumí a jeho působení na tomto postu je nadějí pro budoucnost průmyslu ČR. Jednání v tomto složení mají pokračovat v budoucnu v pravidelných intervalech.

Jaroslav Souček
Předseda OS KOVO

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem