Josef Středula a Jaroslav Hanák: Ochráníme-li zaměstnance, ochráníme ekonomiku

Zaměstnavatelé a odbory společně pro bezpečnou práci a život

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR deklarují společný zájem na tom, jak v extrémně se zhoršující pandemické situaci, co nejvíce ochránit lidi, kteří musí zajišťovat výrobu, služby, dopravu a veškeré další služby a provozy, kde je nutná osobní přítomnost zaměstnanců na pracovišti.

V popředí zájmu musí být zejména zaměstnanci tzv. krizové infrastruktury. Každá firma, organizace by v této krizové situaci měla udělat maximum k vytvoření podmínek, aby se zaměstnanci v této době cítili v práci maximálně bezpečně.

Pokud to jen lze, je třeba využít formy práce v režimu home office.

Abychom i zaměstnání ve zdraví zvládli, doporučujeme nad rámec obecných bezpečnostních předpisů, podle podmínek pracovišť, co nejvíce eliminovat rizika šíření COVID-19. Kromě zajištění ochranných pomůcek a dezinfekce, jde o zajištění dostatečných rozestupů i případně, pokud to aktuální situace dovolí možnost delších přestávek. Velmi důležitá je i filtrace vzduchu a časté větrání, případné zavedení více bezdotykových povrchů a ploch, vytvoření bezpečných zón, četnější úklid a desinfekce, barevné označení rizikových ploch.

Oceňujeme zaměstnavatele, kteří se nad rámec snaží pro bezpečnost svých zaměstnanců udělat maximum a chceme tímto poděkovat všem zaměstnancům za jejich obětavost a nasazení v této náročné době. Zejména náš dík patří všem pracovníkům a zaměstnavatelům v oblasti krizové infrastruktury, jako zdravotníkům, záchranářům a dalším, kteří neúnavně bojují o každý život.

Studie a analýzy podle odborníků ukazují, že udržování odstupu a nošení roušek je pro potlačení epidemie nejdůležitější.

To, co vykonáme pro ochranu našeho zdraví v práci právě dnes, rozhodne o tom, zda ČR boj s COVIDEM zvládne.

(ČMKOS)

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem