Konto Živelních pohrom pomáhá v nouzi

OS KOVO pomáhá svým členům nejenom, pokud jde o jejich pracovní místa. Díky Kontu živelních pohrom, které vzniklo spontánně po velkých povodních před dvaceti lety, je možná získat zásadní příspěvek pro opravu živlem poničeného domova. Loni OS KOVO vyplatilo podporu ve výši několika set tisíc korun.

Živelní pohromy mohou postihnout každého z nás. Ačkoliv žijeme v mírném podnebním pásmu, i zde hrozí záplavy, vichřice, ba dokonce i tornáda, jak ukázala nedávná historie. Ničivou sílu mají požáry. Při všech těchto pohromách přichází k újmě majetek, který má největší hodnotu, naše domovy. Členům OS KOVO v těchto případech pomáhá Konto živelních pohrom: „Konto bylo založeno spontánně jako reakce na ničivé povodně v ČR v roce 1997 a 2002, které postihly i členy OS KOVO. Napřed byly v těchto letech zřizovány speciální povodňové účty, kam posílali pomoc jak členové, tak ZO OS KOVO a také odbory ze zahraničí. Vznikaly tzv. „povodňové komise“ apod. Později se z historicky povodňového Konta zrodilo oficiálně Konto živelních pohrom v říjnu roku 2009 usnesením Rady OS KOVO. Od té doby s několika změnami existuje dodnes,“ uvedl Tomáš Valášek, místopředseda OS KOVO.

Povodně, vichřice, nebo požáry trápily členy OS KOVO i v loňském roce a podpora z Konta se vyšplhala do výše několika set tisíc: „V loňském roce jsme vyplatili celkem 377 tisíc Kč členům OS KOVO ze ZO SEM Drásov, ZO při FAB, ZO MAGNA BOHEMIA, ZO Hyundai Czech, ZO Bühler CZ, ZO Evobus Holýšov, ZO ŽELEZÁRNY HRÁDEK a také SČ Fischer automotive systems,“ informoval Tomáš Valášek. Nejčastěji se řeší různá poškození ze silných bouří jako např. při tornádu v červnu 2021 na Jižní Moravě a lokální záplavy, letos to byly bohužel ve velké míře požáry.

Do Konta živelních pohrom plynou prostředky z několika stran. Jednak jde o dobrovolný členský příspěvek základních organizací OS KOVO ve výši nejméně 10 korun na člena OS KOVO. Dále je tvořený dobrovolným členským příspěvkem ve výši nejméně 10 korun, který je hrazený samostatně členy OS KOVO evidovanými v těch ZO, které neodvedou dobrovolný členský příspěvek. Do Konta přispívá také OS KOVO, a to příspěvkem odvedeným na Konto za členy OS KOVO, kteří jsou evidovaní při RP OS KOVO ve výši nejméně 10 korun za každého takového člena. Další doplatky jsou hrazeny ze zdrojů OS KOVO, a to ve výši 100 % částek. Tento příspěvek ze společných zdrojů OS KOVO se jednorázově doplácí v plné výši vždy v okamžiku, kdy celkový stav Konta poklesne pod hranici 5 mil. Kč.

Příspěvek z konta mohou čerpat ti členové OS KOVO, kterým bylo v důsledku živelné pohromy poškozeno bytové zařízení, nebo došlo k poškození nebo zničení rodinného domu či bytu, ve kterém je člen přihlášen k trvalému pobytu, a který trvale užíval v rozhodném období. Netýká se poškození či zničení garáží, chat či rekreačních domků, které má člen ve vlastnictví. „Právo na výplatu sociální podpory má člen v tom roce, kdy ZO, v níž je evidován, případně on sám, uhradili dobrovolný členský příspěvek na Konto. Výjimku z tohoto ustanovení může stanovit výkonné vedení OS KOVO,“ připomněl Tomáš Valášek.

Jak se o příspěvek přihlásit? „V reálném životě stačí, aby se člen OS KOVO, který byl postižen nějakou živelnou pohromou, obrátil na svého předsedu ZO nebo na příslušné RP OS KOVO, či přímo na moji osobu, protože mám tuto oblast přímo na starosti. Celá pravidla a všechny informace včetně potřebných formulářů jsou ke stažení pro funkcionáře na intranetu (https://www.oskovo.cz/intranet/sluzby-clenum/pomoc-pri-zivelnich-udalostech) a pro členy OS KOVO na webové aplikaci https://clen.oskovo.cz. Zde si tak může každý člen ze ZO zkontrolovat i to, zda jeho mateřská ZO již na daný kalendářní rok tento dobrovolný příspěvek zaslala,“ upozornil Tomáš Valášek.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem