Koronavirus: Stanovisko industriAll European Trade Union

Pracovníci v celé Evropě se obávají o své zdraví a svůj život! Žádný pracovník by neměl být nucen pracovat, pokud jeho činnost neplní základní potřeby. Sociální partneři se musí snažit o dohody, které nabízejí maximální ochranu pracovníků.

Bezprecedentní zdravotní krize způsobená vypuknutím choroby COVID-19 vyzývá každého z nás, aby přijal veškerá možná preventivní opatření k zajištění bezpečnosti a zdraví celé populace. Mnoho zemí se uzavírá, aby zpozdily pandemii coronaviru a existuje široká shoda na nevyhnutelnosti těchto opatření. Mezi zaměstnanci, kteří jsou nuceni pokračovat v práci, však roste úzkost a vztek. To již vedlo k několika „COVID-19 stávkám“.

Vzhledem k této mimořádné události vyzýváme zaměstnavatele, aby zajistili, že pracovníci nebudou nuceni chodit na svá pracoviště, pokud jejich činnosti nejsou životně důležité pro řízení současné situace a neplní základní potřeby. V současné době to musí být priorita, protože sociální distanc je zásadní pro zpomalení dopadů pandemie.

Zaznamenáváme různé situace v podnicích. Některé zavedly úplné dočasné odstávky, jiné zavedly opatření pro práci na zkrácenou dobu, zatímco v některých případech se pracovníci a jejich zástupci snaží prosadit základní ochranná opatření. Jsme si rovněž vědomi toho, že někteří zaměstnavatelé využívají vládní rozhodnutí k tomu, aby prohlásili některá odvětví za „klíčová a nezbytná odvětví“ jako omluvu, která nutí pracovníky, aby pokračovali v práci, i když nejsou přímo zapojeni do životně důležitých činností. Zaměstnavatelé nemohou definovat, co je „zásadní“ či nikoli. Do seznamu těchto činností je třeba zapojit odbory. V takzvaných „rozhodujících a základních odvětvích“ musí sociální partneři na podnikové úrovni učinit zvláštní opatření, aby zajistili, že pouze pracovníci podílející se na základní produkci a službách pokračují ve svých činnostech, a to s co nejlepší ochranou. Zajištění bezpečnosti našich lidí a omezení šíření viru vyžaduje závazek nás všech! V této krizi je vzájemná péče o sebe prioritou! I když je nutné v tomto období krize pokračovat v činnostech, které jsou pro obyvatelstvo zásadní, musí nám sociální dialog umožnit najít správná a vyvážená řešení.

Pro ty, kteří musí pokračovat v práci, naléháme na zaměstnavatele, aby přijali odpovídající ochranná opatření a zapojili odbory do přizpůsobování organizace práce a zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Tito zaměstnanci musí rovněž dostávat mimořádné odměny jako uznání jejich zvláštního závazku ve vysoce rizikové situaci.

V Evropě mnoho pracovníků již nepracuje nebo snížilo počet hodin. Někteří jsou v karanténě nebo se musí doma starat o své děti. Jiní viděli, jak jsou jejich závody uzavírány z hygienických důvodů nebo kvůli nedostatku součástí nebo produktů. Všichni tito pracovníci musí být zbaveni strachu z obrovské ztráty příjmů prostřednictvím krátkodobých pracovních opatření, výplaty nemocenské na vysoké úrovni nebo kompenzace mzdy ze strany veřejných orgánů.

Na všech úrovních musí sociální partneři spolupracovat na dosažení dohod o opatřeních zkrácení pracovní doby, které pracovníkům poskytnou vysokou úroveň náhrady mzdy. Do těchto ujednání musí být zahrnuti dočasní pracovníci a jakékoli formy atypických smluv. Sociální partneři tím přispějí ke zmírnění důsledků pandemie na pracovníky, společnosti a celé hospodářství. V těchto dobách krize je posílení solidarity kolektivní odpovědností.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem