Kováci se shodli na rozvoji regionálních pracovišť

Dvoudenní jednání Předsednictva a Rady Odborového svazu KOVO v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové ve dnech 16. – 17. října shrnulo činnost svazu za období uplynulých čtyř měsíců. Vedení OS KOVO se kromě jiného zabývalo rovněž plněním dlouhodobé strategie do roku 2021. Jednotliví účastníci komentovali také nejnovější vývoj v jednotlivých regionech a kauzách, jež kovácké odbory v některých firmách řeší. Další zasedání nejvyšších orgánů odborového svazu proběhnou v březnu a říjnu příštího roku.

Vrcholoví zástupci OS KOVO hodnotili průběh letošního Mítinku konec levné práce v ČR. Shodli se na tom, že jde o úspěšnou kampaň za zlepšení podmínek zaměstnanců v České republice a ocenili účast zajímavých osobností i projev předsedy kováků Jaroslava Součka.  Současně však řada z nich vyjádřila názor, že by se v budoucnu průběh mítinku měl pozměnit tak, aby nekopíroval předcházející ročníky. Jedním z témat byla také budoucnost takzvaných Regionálních rad ČMKOS, které v řadě regionů trpí absencí nových, dostatečně motivovaných členů. „V některých Regionálních radách máme výrazný problém s obsazeností,“ připustil předseda OS KOVO Jaroslav Souček. „Regionální rady jsou otázka dosti důležitá – na nedávném jednání ČMKOS dokonce zazněl návrh, aby členové Regionálních rad byli začleněni mezi funkcionáře jednotlivých odborových svazů,“ dodal.

V průběhu zasedání Předsednictva i Rady OS KOVO se představitelé kováků opakovaně věnovali tématu regionálních pracovišť. „Jedním z našich cílů je, abychom se zabývali jejich posilováním, protože tento systém, jako jeden z mála v rámci odborového organizování, velmi dobře funguje právě díky tomu, že máme zastoupení v regionech. Měli bychom tedy v souvislosti s nárůstem naší členské základny regionální pracoviště posilovat,“ vyzval účastníky místopředseda Libor Dvořák. „Do budoucna bychom chtěli, aby každé z našich regionálních pracovišť sídlilo v našich vlastních prostorách,“ předložil vizi OS KOVO Ing. Pavel Komárek, místopředseda zodpovědný za ekonomiku svazu.

Místopředseda Tomáš Valášek v této souvislosti zmínil možný nákup dalších propagačních stanů pro regionální pracoviště. „Tato forma propagace se nám velmi osvědčila a budeme podle potřeb jednotlivých regionálních pracovišť zvažovat jejich další nákup, aby je měly k dispozici i další regiony,“ dodal. Upozornil také na rozšiřující se nabídku bonusů pro členy kováckých odborů. Jedním z nich bude od nového roku uzavřená dohoda s CK EXIM Tours. Místopředseda Ing. Pavel Komárek na zasedání rozsáhle referoval o hospodaření OS KOVO za první pololetí letošního roku. Z jeho zprávy vyplývá, že se odborovému svazu daří snižovat náklady, aniž by to ohrozilo efektivitu a rozsah činnosti svazu.

Účastníkům zasedání předložil předseda kováků Jaroslav Souček průběžné vyhodnocení „Strategie OS KOVO na období 2017 – 2021“. Upozornil na předpokládaný vývoj ve vztahu k dění na politické scéně. „Za této koalice je velká naděje, že bude zrušena karenční doba, bude se i nadále zvyšovat minimální mzda a začalo se pracovat na možnosti předčasného odchodu do důchodu pro zaměstnance pracující v těžkých profesích, respektive v nejtěžším riziku,“ předpokládá předseda největšího odborového svazu.   (jom)

Fotogalerie: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem