Kováci ve Valeo Humpolec zabodovali

V uplynulých dnech byly mezi zaměstnavatelem Valeo Compressor Europe  s. r.o. a ZO OS KOVO Zexel Valeo Humpolec, která působí v tomto podniku,  podepsány  nová kolektivní smlouva a její příloha, mzdový předpis na rok 2017. Přináší další zlepšení pro všechny tamní zaměstnance.

V novém mzdovém předpisu už na první pohled zaujme zvýšení mezd pro zaměstnance v dělnických profesích v roce 2017 celkem o 2 000 Kč. První tisícovku dostanou v lednové výplatě, další v červenci. Také THP letos mzdy narostou. U těch, kteří jsou hodnocení ve skupině B, to bude minimálně o 3 %, THP ve skupině B+ mají garantován minimální růst mezd o 5 procent.  I letos se budou vyplácet pololetní bonusy ve výši 10 000 Kč, které zaměstnanci dostanou k dovoleným a k vánocím.

Nová kolektivní smlouva všem zaměstnancům přinese např. 6. týden dovolené a novinkou je i pracovní volno, které je hrazeno stejně jako dovolená. Letos jde o dva a půl dne, od roku 2018 pak o dvojnásobek, čili pět dní. Výrazněji hodnocena bude i věrnost podniku. Jednorázová odměna po odpracování 15 let ve společnosti Valeo se tak např. ze současných 20 000 zvýší na 30 000 korun. Navýšeny jsou i měsíční bonusy za senioritu. Došlo rovněž k dalšímu navýšení daru zaměstnavatele pro odbory. Na akce pro zaměstnance dá o 50 000 Kč více, takže tento dar nyní činí celkem 250 000 Kč.

Na otázku, čeho si na vyjednaném výsledku nejvíce cení, předseda ZO Miloš Král odpověděl: „Kromě navýšení mezd, je to určitě skutečnost, že se nám podařilo obhájit pololetní bonusy. O nich byla velká diskuse, zaměstnavatel je chtěl rušit. Nakonec se ale nechal přesvědčit, což považujeme za úspěch. I když jde o záležitost, která už tu byla loni.  Chtěl bych poděkovat všem, kteří nestojí stranou a podporují společnou věc tím, že vstupují do odborů. Nejde totiž jen o to, různé benefity z kolektivní smlouvy čerpat, ale také se osobně angažovat za to, aby se je podařilo prosadit. A právě těm, kteří tohle pochopili a přidali se proto k nám, bych chtěl poděkovat.“

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem