Kovákům na jihu Čech vzrostly mzdy o tisíce korun

Průměrná měsíční mzda v bezmála šedesátce jihočeských průmyslových podniků, kde působí Odborový svaz KOVO, přesáhla v prvním pololetí letošního roku krajský průměr o téměř šest tisíc korun. Vyplývá to z interních analýz OS KOVO.

Zatímco průměrná hrubá měsíční mzda činila v Jihočeském kraji v prvních šesti měsících letošního roku 27 833 Kč, zaměstnanci v kovoprůmyslu dosáhli na 33 732 Kč. To bylo o téměř 2 700 Kč více i ve srovnání s celorepublikovým průměrem.

„Za těmito výsledky stojí na jedné straně práce našich členů, především pak zkušených vyjednávacích týmů. Na druhé straně je to rostoucí ekonomika v kombinaci s personální krizí, která se již netýká pouze kovoprůmyslu, ale stále citelněji i dalších odvětví. Dnes nemůže zaměstnavatel argumentovat tím, že za branou fabriky stojí zástupy zájemců o práci,“ uvedl Jan Švec, zmocněnec Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje a předseda Základní organizace OS KOVO ve společnostech Kern-Liebers CR České Budějovice, Groz-Beckert Czech České Budějovice a Prym Consumer CZ Zliv.

„Je jasné, že při kolektivním vyjednávání sehrává důležitou roli síla odborové organizace. Čím více má členů, tím více ji zaměstnavatel musí brát vážně. A to i přesto, že výhody nakonec získají všichni zaměstnanci,“ dodal Švec a poznamenal, že základním cílem kolektivního vyjednávání je především udržení reálné mzdy, to znamená zajištění smluvní garance růstu nominální mzdy alespoň ve výši předpokládané inflace. „To se v naprosté většině firem, kde OS KOVO působí, úspěšně daří, a to dlouhodobě, což je jedním z důvodů zmíněného, téměř šestitisícového rozdílu v průměrných hrubých mzdách na jihu Čech. V řadě firem, kde neexistuje kolektivní vyjednávání, výdělky dlouhodobě stagnují nebo se přidává spíše individuálně, což v důsledku inflace znamená pokles reálných příjmů,“ konstatuje Jan Švec.

Vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO České Budějovice Rudolf Tkáč v této souvislosti připomněl, že z kolektivního vyjednávání profitují všichni zaměstnanci. Nejen ti, které si zaměstnavatel potřebuje nezbytně nutně udržet, a proto jim přidává, ale také ostatní, kteří sice pracují dobře, ale jsou snáze nahraditelní. „Výše mezd není v těchto případech závislá pouze na vůli manažerů jednotlivých firem, ale je věcí dohody se silným partnerem, který zastupuje všechny zaměstnance,“ doplnil Tkáč. (P. P., jom)

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem