Loučení s létem v režii OS KOVO přilákalo tisíc návštěvníků

Zhruba tisícovku návštěvníků přilákalo zážitkové Loučení s létem, které v sobotu 4. září uspořádal pro děti svých členů Odborový svaz KOVO ve Sportovně relaxačním areálu v Hluboké nad Vltavou. Obrovský zájem dětí a jejich rodičů organizátory příjemně překvapil. Moc totiž nechybělo a nevešli by se do aktuálně platného hygienického limitu. Naštěstí ale nemuseli nikoho odmítnout.

„Nemohli jsme uvěřit svým očím. Měli jsme připraveny tři stovky pásků na ruku, které dětem umožňovaly vstup na zdejší atrakce zcela zdarma. Brzy jsme museli shánět další dvě stovky a z těch nakonec zbylo jen pár kousků. Svou roli jistě sehrálo i nádherné slunečné počasí, ale tak velký zájem jsme skutečně nečekali. Na druhé straně nás potěšilo, kolik našich členů využilo této akce, aby se spolu s dětmi setkali mimo pracoviště se svými kolegy. A také to, že jsme nakonec nemuseli omezovat vstup, abychom neporušili pravidla preventivních protiepidemických opatření,“ uvedla hlavní organizátorka akce, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO v Českých Budějovicích Pavlína Jirková.

Do práce se na místě zapojili nejen všichni zaměstnanci jihočeského regionálního pracoviště nejsilnějšího odborového svazu v tuzemsku, včetně specialistů na bezpečnost práce či pracovněprávní vztahy, ale i zástupci základních organizací OS KOVO z různých strojírenských firem v regionu. Zastoupen zde byl Robert Bosch, Motor Jikov, Groz-Beckert Czech, Kern-Liebers CR, Inovan CZ a další.

„Velký dík za skvělý průběh akce patří hlubockému sportovně relaxačnímu areálu, který nám umožnil dětský zážitkový den uspořádat ve svých krásných prostorách na břehu Vltavy a poskytl i nabízené sportovní atrakce. Reakce od účastníků akce je velmi pozitivní.“ poznamenala Jirková.

Kováci drží při sobě. I tak by se dala popsat sobotní nálada na Hluboké. Zmocněnec Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jan Janoušek v této souvislosti připomněl, že úlohou odborů je zastupování, obhajoba a ochrana kolektivních a individuálních zájmů zaměstnanců v rovnoprávném dialogu se zaměstnavatelem. To se týká především spravedlivého odměňování za práci, slušných pracovních podmínek a bezpečnosti práce. Hájit účinně práva zaměstnanců ovšem může jen silná odborová organizace. Její síla je zpravidla vždy úměrná počtu členů.

„Přestože výhody z uzavřených kolektivních smluv, týkajících se především mezd, zaměstnaneckých benefitů či zlepšování pracovních podmínek, využívají všichni zaměstnanci, k odborům se nyní alespoň v případě OS KOVO na jihu Čech hlásí pouze každý čtvrtý. Většina se jen veze. Dnešní akce, přestože je určena primárně dětem, by měla upozornit, že odbory rozhodně nejsou jakýmsi přežitkem socialismu, ale moderními zaměstnaneckými organizacemi, jejichž kořeny sahají historicky do 19. století,“ zdůraznil Janoušek.

(pp)

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem