Mamince devítiměsíčního syna přinesli kolegové finanční dary

Odboráři na Plzeňsku podpořili maminku devítiměsíčního syna Terezu Masopustovou poté, co rodinný dům, v němž žije společně s maminkou, poničil 16. října požár. V pátek 8. listopadu jí kolegové – předsedkyně Základní organizace OS KOVO IAC Group Přeštice Iveta Štychová, místopředseda VZO Milan Švihla a vedoucí plzeňského regionálního pracoviště OS KOVO Ing. Ivo Kužel – předali finanční dar. Výbor ZO poskytl částku 5 tisíc korun, dalších 15 tisíc korun přišlo z Konta živelních pohrom OS KOVO.

„Při předání výpomoci dolehly emoce na většinu přítomných, protože pro Terezu to je velká pomoc také proto, že v současné době je se svým devítiměsíčním synem na rodičovské dovolené a finančních prostředků společně s maminkou, se kterou domek obývají, není v dnešní době nazbyt,“ popsal průběh předávání finančního daru Ing. Ivo Kužel. „Děkuji všem, je to pro nás velká vzpruha, velká pomoc v nynější době, kdy každou korunu neotáčíme dvakrát, ale třikrát, čtyřikrát“ řekla Tereza Masopustová se slzami v očích, ke kterým neměli daleko ani ostatní účastníci této chvíle.

„Právě v takových chvílích je vidět, že má smysl se organizovat v odborech, že si umíme pomáhat i v tíživých situacích. To je také důvod, proč jako ZO přispíváme na Konto živelních pohrom pravidelně, proč jsme společně v OS KOVO, který konto prostřednictvím svých členů a ZO vytvořil a podporuje.“ shodují se členové výboru základní organizace.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem