Mezinárodní seminář v Praze

Výměna zkušeností mezi odboráři
V Praze se ve dnech 6. až 8. 11. 2014 konal třídenní seminář, na kterém se odboráři  z OS KOVO, rakouských odborů  PRO–GE a německé odborové centrály IG Metall  vzájemně informují o  různých aspektech své činnosti a vyměňují si rovněž zkušenosti, které získali během práce v odborech. Cílem bylo jednak prohloubit vzájemné poznání, tak také podpořit výměnu obecně použitelných zkušeností.  Na semináři, který úvodním vystoupením zahájil místopředseda OS KOVO Jaromír Endlicher, tak odboráři ze tří vzájemně sousedících států probírali takové aspekty fungování odborů jako jsou členství v odborech, způsob organizování, evidence členů, získávání členů, placení členských příspěvků a jejich evidence, jak odbory působí v podnicích, jaké mají pravomoci, či jak vypadá jejich finanční zabezpečení. Na programu semináře byly rovněž finance a finanční toky v odborových svazech, probírala se role odborů ve společnosti, jak  se podílejí na sociálním dialogu, co přináší fůzování různých odborových svazů a řada dalších témat. Výsledky výměny informací účastníci zapracují do společného dokumentu, který by měl pomáhat při jejich dalším vzájemném poznávání a přednesené zkušenosti by měly být i případnou inspirací pro další práce. Za hostitelský OS KOVO se semináře účastnili  zejména představitelé z jednotlivých  regionálních pracovišť, jejichž úkolem bude získané poznatky  předávat dále do členské základny. Seminář se konal ve spolupráci s německou nadací Friedricha Eberta.    (fav,es)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem