Minimální mzda a Vladimír Dlouhý

 

Tisková zpráva Odborového svazu KOVO

  

Odborový Svaz KOVO jednoznačně podporuje snahu ČMKOS na růst minimální mzdy a vyjadřuje pobouření nad výroky prezidenta hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého o politizování institutu minimální mzdy odbory. Jsme pobouřeni jeho strašením veřejnosti důsledky skokového navyšování a následným růstem nezaměstnanosti.

V době, kdy je zcela prokazatelné, že české mzdy jsou o pětinu nižší, než by odpovídalo výkonu české ekonomiky v porovnání s vyspělými zeměmi EU, v době, kdy je veřejně známo, že ve druhé polovině minulé dekády nedocházelo k téměř žádnému růstu minimální mzdy, v době, kdy zaměstnavatelé mají problém shánět kvalifikované zaměstnance, se takováto prohlášení jeví jako zcela cílené strašení zaměstnanců v ČR, řečeno mírnými slovy.

Co však můžeme čekat od jednoho ze strůjců české ekonomické transformace 90 let, jejíž jedinou podnikatelskou výhodou, tedy kromě likvidace mnoha firem a zvláštních přesunů jejich kapitálu, bylo nastartování levné práce, z čehož se ČR těžce vymaňuje ještě po 25 letech. Kde jsou sliby někdejších politiků, ke kterým pan Vladimír Dlouhý patřil, o tom, jak se do 25 let přiblížíme našim západním sousedům? Politikou levné práce se jim naopak vzdalujeme, jak je zcela zjevné ze zveřejněné „Vize změny hospodářské strategie ČR“ ČMKOS a mnoha dalších studií.

V posledních prezidentských volbách se pan Vladimír Dlouhý dokonce bez jakéhokoli studu a sebereflexe ucházel o nejvyšší státní funkci a přitom by naše zaměstnance viděl v úrovni mezd nejraději na úrovni zaměstnanců v Indii. Česká společnost a média by měla posoudit, zda tito lidé naší společnosti prospívají či škodí a zda naopak cíleně nenapomáhají vyvádění obrovských zisků za hranice naší země díky prosazování levné práce.

Jaroslav Souček 

předseda OS KOVO                                                             

Článek Vladimíra Dlouhého k minimální mzdě můžete otveřít zde

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem