Mítink na podporu kolektivního vyjednávání

V pondělí 21. 9. 2015 se konal v závodě Siemens s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice, mítink zaměstnanců - především odborářů, většinou v té chvíli na ranní směně.

Mítink vyhlásila 1. ZO OS KOVO Mohelnice při Siemens, s.r.o. Jeho hlavním účelem byla viditelná podpora zaměstnanců odborovým vyjednavačům kolektivní smlouvy.

„Dlouho jsme zvažovali, zda nějakou takovou akci zkusit. Vždy jsme však byli zrazováni především odborovými důvěrníky, že „lidi nepřijdou, že se bojí“, sdělil nám předseda 1. ZO OS KOVO Mohelnice při Siemens Mohelnice Jiří Hanák. „Tentokrát jsme to riskli,“ dodává, „využili jsme aktuální kampaně ČMKOS i příznivé situace u nás v závodě.“

Za zvláště cenné považuje, že lidé přišli v nemalém počtu, zejména dělníci. Ale především ti jsou zde v odborech. „A to jsme ani nevyhlašovali požadavek navýšení mezd o 5 % a více,“ dodává J. Hanák.

Akce byla vyhlášena na omezený čas, maximálně 20 minut. Což lidé disciplinovaně dodrželi. Ředitel závodu projevil zájem se zúčastnit. (Před tím se odborů dotázal, zda s jeho přítomností souhlasí). Přišel a na místě veřejně ocenil, že odbory mají podporu lidí. (Což jsme zase ocenili my," komentoval J. Hanák,)

Podle J. Hanáka jde o cennou zkušenost. Nyní jde o to, dobře s ní naložit i do budoucna. „Samozřejmě jsme mohli vyvolat nebezpečí nereálných očekávání u některých zaměstnanců. Také „dotčení majestátu“ některých vedoucích pracovníků. Je zde i nebezpečí „vypuštění džina z láhve“, kterého je potom velmi těžké zase do ní vrátit. Teď vedoucí pracovníci řeší, „kdo těch 20 minut zaplatí, jak je mají vykázat“. Je jasné, že nemůžeme očekávat, že takové akce zaplatí zaměstnavatel. Jedině že by sám chtěl. Jinak to musí jít, abych tak řekl, na účet účastníků (tj. napracovat čas na mítinku), případně odborové organizace. Ale jde přece jen o 20 minut! Uvidíme, jak kdo zareaguje. Zaměstnavatel chce, v tomto případě, aby se dodržovala pravidla. Jsem pro. Ale to víte, že mu hned připomeneme, jak „dodržoval“ pravidla on v jiných situacích. A že mu máme CO připomínat. Toto vše jsou rizika, která jsme si předem uvědomili, a přesto akci vyhlásili. Nechci nadsazovat, je dobré být realista, ale akce se spíše podařila,“ zakončil J. Hanák s tím, že navýšení mzdových tarifů ve firmě bude 3,5 %.

     

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem