Nepřijatelné propuštění představitelů odborů v ISD Dunaferr v Maďarsku

IndustriAll Europe požaduje okamžité přijetí představitelů odborového svazu na jejich původní posty a zastavení útoku na odbory. Důrazně odsuzujeme otevřený útok managementu ISD Dunaferr na odborovou organizaci. Management se pokusil znemožnit odborům vykonávat jejich práci ...

ISD Dunaferr je největší maďarská ocelárna a jeden z největších zaměstnavatelů v zemi se 4 500 zaměstnanci a 2 500 členy maďarské členské organizace VASAS. Minulý pátek 11. prosince byli s okamžitou platností propuštěni čtyři místní představitelé VASAS. Navzdory stávající smlouvě mezi odbory a společností došlo v kancelářích odborů v závodě k přerušení internetu a telefonu. Čtyři propuštění představitelé nesměli vstoupit do prostor po svém propuštění, a to navzdory jejich zákonnému právu jakožto představitelů odborů.

Společnost se sídlem v Dunaújváros, jižně od Budapešti, byla v roce 2018 vysoce zisková, ale v roce 2020 začala bojovat za udržení své produkce. Tento problém však je způsoben spíše špatným řízením a sporem mezi vlastníky než ekonomickým prostředím nebo schopnostmi závodu. Zaměstnavatel bohužel snižuje náklady na úkor svých zaměstnanců, a to bez konzultace s odborovou organizací. Odborová organizace protestovala a v případě potřeby se obracela na soud a udělala vše pro ochranu zájmů pracujících. Management zároveň zcela ignoroval průmyslové vztahy a s odbory se nesmířil.

Skutečný boj začal poprvé v létě, porušením kolektivní smlouvy. Byla poskytnuta takzvaná „platba za dovolenou“ a to ve třech splátkách, namísto jedné. Společnost poté jednostranně vypověděla kolektivní smlouvu. Tato smlouva je stále v platnosti až do února 2021, ale poté budou pracovníci čelit mnohem horším pracovním podmínkám a nižším platům. Od září byly mzdy nezákonně vypláceny ve dvou splátkách – což není v souladu s kolektivní smlouvou – a bez vyplývajících výhod.

Generální tajemník IndustriAll Europe, Luc Triangle, vyjádřil s maďarskými odboráři solidaritu. „Důrazně odsuzujeme otevřený útok managementu ISD Dunaferr na odborovou organizaci. Management se pokusil znemožnit odborům vykonávat svou práci tím, že nezákonně propustil vedoucí představitele odborové organizace VASAS a vyhodil je z jejich kanceláře, vypnul telefony a připojení k internetu. Požadujeme okamžité opětovné přijetí našich kolegů a zastavení útoků na odbory,“ zdůraznil.

VASAS se obrátil na soud kvůli výpovědím a porušování smluv. Mezitím vyhození členové odborů dělají vše pro to, aby chránili zájmy pracovníků, a to i bez možnosti vstupu do areálu společnosti. Před vchodem již zřídili dočasnou „kancelář“, aby se mohli setkávat a diskutovat s členy odborů.

IndustriAll Europe důrazně odsuzuje chování společnosti a bude bojovat společně se svou členskou organizací VASAS za opětovné přijetí propuštěných představitelů odborů.

IndustriAll Europe

Čtvrtek, 17. prosince 2020

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem