Novým předsedou OS KOVO zvolen Jaroslav Souček

Dne 10. 12. 2014 zahájila v Kongresovém centru ALDIS a.s. Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové své dvoudenní zasedání Rada OS KOVO, která je nejvyšším orgánem svazu mezi sjezdy. Již prvního dne 10. 12. 2014 byla na programu dovolba nového předsedy svazu. Právo navrhovat kandidáty měly organizační jednotky OS KOVO v krajích (dle § 14 Stanov OS KOVO).

Nominaci přijali dva kandidáti: Libor Dvořák ze ZO v Kvasinách a dosavadní místopředseda Jaroslav Souček.

Novým předsedou byl již v prvním kole hlasování zvolen Jaroslav Souček.

Ze 74 přítomných členů Rady OS KOVO s právem hlasovat obdržel 45 hlasů (61,6%). Mandát nově zvoleného předsedy potrvá až do VI. sjezdu OS KOVO v roce 2017.

Bývalý předseda OS KOVO Josef Středula se této funkce vzdal poté, co byl na VI. sjezdu Českomoravské odborové konfederace 25. dubna 2014 zvolen předsedou této odborové centrály. Jeho zvolení současně znamenalo, že v souladu s příslušnými pravidly odstoupil z funkce předsedy OS KOVO, a předal ji prvnímu místopředsedovi svazu Jiřímu Markovi.

Kromě volby nového předsedy má Rada na programu mj. jednání o výsledcích hospodaření za rok 2014, rozpočet na rok 2015, úpravy stanov, dále hodnocení podnikových kolektivních smluv uzavřených na rok 2014 a další otázky.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem