Odbor vzdělávání se představuje

Vzdělávací cyklus letošního roku nezačal příliš šťastně, protože již první kurz v polovině měsíce ledna na téma – Základní kurz kolektivního vyjednávání jsme museli zrušit pro nedostatečný počet přihlášených posluchačů.Valná většina základních organizaci start do nového roku prožívá poněkud složitě. To dokazuje fakt, že již za týden kurz K 2 – Odboráři v zátěžových situacích proběhl bez problémů. Následující kurzy v měsíci únoru, vyjma kurzu Sp1 – je popsán níže, již probíhaly zcela standardně – K 3 – Daně a K4 – Rétorika. Podařilo se pro ně vytvořit ve středisku Vězeňské služby  v Praze na Květnici slušné podmínky.

Měsíc březen byl ve znamení výjezdů do regionů, konkrétně do Pracova na kurzy K 5 – Pracovní právo a K 6 – Odškodňování pracovních úrazů a taky do Starých Splavů Hotel Bezděz – K7 – Finanční gramotnost. V případě Starých Splavů se podařilo nastavit slušné stravovací podmínky, které byly v loňkém roce kritizovány a tak tento důvod nespokojenosti pominul. U tématu finanční gramotnost však již zaznamenáváme jistý pokles zájmu, přestože je formálně deklarováno, jak významně negativně může neznalost v této oblast člověka zasáhnout. V dalším měsíci dubnu jsme poprvé navštívili novou lokalitu Horních Věstonic s tématem kolektivního vyjednávání v kurzu K 8. Byli jsme příjemně překvapeni vstřícností všech pobytových podmínek a hlavně úrovní didaktického prostředí. Polovina tohoto měsíce patřila Vílanci – kurz Sp 2 a opět hotelu Bezděz ve Starých Splavech – K 9. Zde se musím dotknout určitého rozporu v hodnocení kurzu K9 – BOZP účastníky z ZO OS KOVO Arcelor Mittal Ostrava Kunčice, kteří na toto téma jezdí pravidelně a opakovaně a vždy je jejich náhled na kurz negativní, byť všichni ostatní účastníci mají názor zcela jiný. Těžce se zřejmě smiřují s tím, že není dostatečně vyzdvihována jejich vyjímečnost příslušnosti k ostravskému regionu. Na všech kurzech je uplatňována zásada, že všichni účastníci mají rovné postavení a vyjímečnosti mohou dosáhnout jen přes slušnou prezentaci svých znalostí.

Hodnocení kurzu:

Kurz byl snížen v počtu posluchačů vlivem nemocnosti, nicméně program kurzu nebyl tímto nijak narušen. Posluchači již v prvních okamžicích přijali zásadu aktivní spoluúčasti na programu. Lektorka intenzívně zapojovala přítomné do děje a vyžadovala okamžitou odezvu. Posluchači měli k dispozici manuál shrnující podstatu učiva.Kromě toho obdrželi množství listinného materiálu od drobných testů po soubory zásad efektivní komunikace. Byli schopni vyjádřit osobní reflexi na navozené situace. Zadanou práci neodmítali a dokázali připravit veřejný projev , ve kterém přiblížili ostatním posluchačům svoji práci v základních organizacích a svůj vztah  k odborům. Součástí semináře bylo časté cvičení na uvolňování mluvidel. Kurz lze hodnotit jako úspěšný.

 

Soubor: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem