Odboráři se na jednání ve Vídni shodli ‒ chtějí změny v Evropě!

Zástupci industriAll Europe se ve dnech 8.‒11. října v souvislosti s předsednictvím Rakouska v EU sešli na Politickém semináři ve Vídni. Odborový svaz KOVO zde zastupovaly Mgr. Dana Sakařová a Ing. Alena Paukrtová. Prezident industriAll Europe (IE) Michael Vassiliadis v úvodu zdůraznil naléhavost potřeby vzájemné spolupráce mezi odborovými svazy osmadvacítky. Seminář se zabýval detailně také politickým vývojem v Rakousku.

„Důležité je, aby byl v politické Evropě slyšet hlas odborů. Je potřeba vědět, co se děje v Evropě a nyní zejména v Rakousku, které EU předsedá,“ uvedl prezident industriAll Europe. „V řadě zemí došlo ke změnám vlád, prosazují se pravicové populistické strany a síly. To je něco, co nás musí vést k zaujmutí stanoviska. Naším úkolem je toto vakuum zaplnit nadějí a nápady na spravedlivou budoucnost v Evropě. Musíme pokračovat v naší práci a ujistit se, že nebudou přijímána jednoduchá populistická řešení. Musíme bojovat s pravicovým extremismem. Odbory mají jasná politická stanoviska – chtějí dohody, které jsou závazné, prosazují kompromisy. Chceme změnu, ale nechceme nestabilitu,“ shrnul Michael Vassiliadis poslání industryAll Europe.

„Před rokem v Rakousku propukl neoliberalismus. Snažíme se čelit příklonu doprava. V Rakousku jsme měli vždy dobrá práva pro pracující, pracovní komoru, spolurozhodování a spoustu dalších výdobytků. Nikdy jsme si nemysleli, že to, co je příkladem pro ostatní regiony, bude zpochybněno,“ shrnul vývoj ve své zemi šéf rakouských odborů PRO-GE Reiner Wimmer. „Jak již bylo uvedeno, ekonomická situace Rakouska je velmi dobrá. Pracovní podmínky lidí byly rovněž dobré, než došlo k rozvoji neoliberálních politik v Evropě,“ dodal k současné situaci v EU někdejší rakouský ministr práce a sociálních věcí Alois Stöger.

IndustriAll Europe připravil dokument shrnující aktivity za období 2016‒2018 a také chystá speciální část listopadového zasedání výkonného výboru vyhrazenou právě aktuálním tématům, kterými se evropské odbory zabývají. Cílem je integrace sociálních aspektů do evropských politik v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu.

Luc Triangle, generální tajemník industriAll Europe, ve své prezentaci představil hlavní témata, na něž by se industriAll Europe měla zaměřit:

  • Nerovnost ekonomik, pracovního trhu, zaměstnanosti, sociálních podmínek, mezd
  • Budoucnost Evropy
  • Posílení evropského průmyslu na globální úrovni
  • Energetická politika a dekarbonizace ekonomiky
  • Digitalizace a průmysl 4.0
  • Ochrana a posílení kolektivního vyjednávání
  • Příprava zaměstnanců na průmysl zítřka
  • Posílení spolurozhodování zaměstnanců
  • Role odborů v budoucnosti
Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem