Odboráři v Hlinsku vyjednali zvýšení mezd - stávková pohotovost končí

Po téměř dvouměsíční stávkové pohotovosti se podařilo odborářům OS KOVO ve firmě Backer Elektro CZ a.s. (někdejší společnost ETA) v Hlinsku vyjednat plošné zvýšení mezd o 15 %. Uzavřením kolektivní smlouvy na rok 2019 mezi zástupci místních odborů a vedením firmy se končí i stávková pohotovost, kterou odboráři vyhlásili v lednu tohoto roku na podporu kolektivního vyjednávání.

Odbory v Backer Elektro CZ a.s. podaly návrh na kolektivní smlouvu už v září minulého roku. Přestože mzdy zaměstnanců přesahují minimální mzdu jen o pár stokorun a společnost je dlouhodobě v zisku, její vedení nechtělo na požadavky odborářů na zvýšení ubohých mezd přistoupit. „Veškerá jednání končila neúspěchem. Počátkem ledna 2019 jsme vyhlásili stávkovou pohotovost na podporu dalšího vyjednávání. To nadále probíhalo před zprostředkovatelem, který v pondělí 11. února konstatoval, že požadavky odborů jsou oprávněné. Vedení firmy však stále odmítalo požadavky uznat,“ řekla předsedkyně odborářů v Backer Elektro CZ Alena Šírová.

Na podporu zaměstnanců se strhla lavina solidarity. Vyjádření podpory zaslal hlinským odborářům Odborový svaz KOVO a jeho základní organizace z desítek podniků. Svoji solidaritu vyjádřil i rakouský odborový svaz PRO-GE. Generální tajemník IndustriALL Global Union, Valter Sanchez a generální tajemník IndustriALL European Trade Union, Luc Triangle v dopise z 1. února odmítli nepoctivý postoj managementu Backer Elektro CZ. „Je spravedlivé, aby zaměstnanci, kteří významně dlouhodobě přispívali k ziskovosti podniku měli na tomto podíl. Žádáme tedy Backer CZ, aby se neprodleně a v dobré víře vrátil k vyjednávacímu stolu a vyřešil požadavky pracujících na spravedlivé mzdy a pracovní podmínky,“ vyzvali zástupci IndustiALL vedení firmy Backer CZ.

Po vleklých jednáních nakonec management Backer Elektro CZ přistoupil na oprávněné požadavky zaměstnanců. „V úterý 26. února došlo k podpisu kolektivní smlouvy na rok 2019, ve které bylo zaměstnancům přiznáno plošné zvýšení tarifních mezd o 15 %. Za měsíc leden budou mzdy vyrovnány v plné výši pro každého zaměstnance ve výplatě za březen. Pro THP zaměstnance, kteří mají smluvní mzdu bude základní mzda zvýšena o 5,5 %. Bonusy, benefity a prémie zůstanou zachovány ve stejné výši jako v minulém roce. K jejich plánovanému snížení nedojde,“ uvedla předsedkyně Šírová.

Závod v Hlinsku je součástí švédského koncernu NIBE INDUSTRIER AB. V České republice má koncern celkem tři závody – v Hlinsku zaměstnává kolem tří set lidí. Zabývá se výrobou různých typů topných těles.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem