Odboráři z ArcelorMittal žádají záruky

Chystaný prodej ocelářského gigantu ArcelorMittal přiměl odboráře k reakci. Odborová organizace Ostravská huť (OOOH) sdružující osm základních organizací s celkovým počtem 2600 členů, vydala zprávu, v níž shrnuje požadavky zaměstnanců. Žádá v ní především transparentní komunikaci s vedením společnosti, včetně informací o zájemcích o koupi ostravské huti. Dokument odborářů rovněž trvá na garancích, že výroba v huti bude pokračovat minimálně dalších pět let.

Vlastník ostravské huti přistoupil k rozhodnutí podnik prodat v souvislosti s přesunem výroby do Itálie a převzetím tamní ocelárny Ilva. Evropská komise transakci podmínila tím, že se vlastník ArcelorMittalu zbaví některých svých evropských podniků. Komise to zdůvodnila zájmem o zachování efektivní hospodářské soutěže a zabránění monopolního ovládnutí trhu s ocelí v Evropě. (jom)

Zpráva

Odborová organizace Ostravská huť

Odborové organizace jednaly 26. 7. s  kontrolním správcem z fy Grant Thornton i za přítomnosti správce ArcelorMittal Ostrava pana Ashoka Patila. Jako nejdůležitější zazněly tyto požadavky odborů:

1. Požadujeme být písemně seznámeni s názvy všech firem, které podaly závazné nabídky koupě, a to bezodkladně hned po termínové uzávěrce pro podávání nabídek.

2. Žádáme o zajištění osobní komunikace představitelů odborů s odpovědnými manažery těchto firem ještě před rozhodnutím o prodeji a podpisem kupní Smlouvy tzn. aby odborové organizace byly konzultační součástí procesu prodeje.

3. Požadujeme informaci o tom, zda zájemci požádali o odkup společnosti TAMEH Czech s.r.o. či nějakých dalších jednotek ve skupině AM Ostrava, které nejsou součásti kompenzačního prodejního balíčku.

4. Požadujeme záruky fungování společnosti v budoucnosti, minimálně 5 let od prodeje, záruky zaměstnanosti, záruky objemů výrob ve výši minimálně 2.2 mil. tun ročně. 

5. Na příkladu prodeje společnosti Ilvy vidíme mimořádně aktivní roli Italské vlády, proto požadujeme stejně aktivní roli a zapojení českého státu.

 

Zástupci zaměstnanců nemohou být vyřazeni z procesu projednávání budoucnosti zaměstnanců a i dle sdělení Evropské komise má být proces prodeje zcela transparentní, zatím tomu tak vůči zaměstnancům i jejich právním zástupcům rozhodně není a proces je nedůvěryhodný a je bezpodmínečně nutné to rychle změnit. V případě neposkytnutí výše jmenovaných požadavků nevylučujeme využití všech legitimních prostředků k zabezpečení práva na informace.

V Ostravě dne 2. 8. 2018

 

 

 

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem