Odborářům v Rohde & Schwarz se vyjednávání daří

Kolektivní vyjednávání ve vimperském závodě Rohde & Schwarz přineslo opětovné navýšení mezd a další zaměstnanecké benefity. V úterý 26. června podepsalo vedení závodu se zástupci odborové organizace novou kolektivní smlouvu. Zaměstnancům je tak garantován pravidelný nárůst mezd po dobu tří let, současně si polepší i v rámci mimořádných odměn.

 „Vyjednávání kolektivní smlouvy započalo v dubnu tohoto roku a i přesto, že jsme jednáním strávili desítky hodin, lze toto jednání hodnotit jako jednání velice vstřícné. Zcela nově je uzavřena kolektivní smlouva na tři hospodářské roky, kdy mzdové navýšení je vždy odvozeno od meziroční inflace zveřejněné ČSÚ vždy k 1. 6. daného roku. Tento systém nám garantuje, že po dobu platnosti kolektivní smlouvy vzrostou každoročně reálné mzdy zaměstnanců o více než 3 %. Za zmínku určitě stojí zavedení mimořádné odměny ve výši 12.000 Kč a sjednání dvou dní tzv. sick days s náhradou mzdy, které zaměstnanec může využít k řešení svých zdravotních indispozic. Zaměstnanci, kteří sick days pro tento účel nevyužijí, si mohou svou dovolenou prodloužit o další dva dny. Uzavřená kolektivní smlouva z velké části naplnila naše očekávání,“ konstatoval předseda ZO OS KOVO Rohde-Schwarz Vimperk, s.r.o. Marek Malý.

Kolektivní smlouva přináší řadu dalších novinek a zaměstnaneckých benefitů. Pracovníci tak ve výplatách zaznamenají zvýšený příspěvek na dopravu do zaměstnání nebo 100% nárůst v případě finanční prémie, která je vyplácena dvakrát ročně na základě délky pracovního poměru. „Tímto benefitem chceme ocenit získanou praxi a zároveň dlouhodobou loajalitu zaměstnanců k naší společnosti. Další novinkou bude příspěvek na životní připojištění, který mohou naši zaměstnanci čerpat od roku 2020,“ uvedl personální ředitel Milan Černý. Dosavadní benefity, jako je dotované stravování, příspěvek na penzijní připojištění, týden dovolené navíc a mnoho dalšího, zůstávají nadále v platnosti.

Rohde & Schwarz je nadnárodní společnost podnikající v oblastech elektronických testovacích a měřicích přístrojů, informačních technologií a radiokomunikací. Ve Vimperku působí od roku 2001. Závod, který patří se svými osmi sty zaměstnanci k největším a nejvýznamnějším společnostem Jihočeského kraje byl opakovaně oceněn jako ,,Zaměstnavatel regionu“.  Základní organizace OS KOVO působí ve vimperském závodě firmy Rohde & Schwarz od jeho vzniku a v současné době je v ní organizováno více jak 200 zaměstnanců.

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem