Odbory demonstrovaly za lepší Evropu

Na padesát tisíc odborářů z 21 zemí Evropské Unie se zúčastnilo v pátek, 4. 4. 2014, demonstrace v Bruselu. Přítomni byli i zástupci českých odborů včetně svazu KOVO.

Pět let od začátku krize evropští občané nadále trpí ekonomickou a sociální nejistotou. Nezaměstnanost, nejistá práce, nerovnost a chudoba ničí životy mnoha lidí. Porazit recesi a stagnaci ekonomik a dát lidem naději a důvěru - to jsou nejnaléhavější úkoly pro vedoucí představitele EU a to byly také hlavní požadavky demonstrujících.

Podle odborů EU stále má pro boj s krizí potenciál. Nutné však je nabrat nový směr, stabilizovat hospodářskou situaci a vytvořit kvalitní pracovní místa v sociální Evropě. EU musí použít svou sílu, aby vytvořila lépe prosperující, rovnoprávnou a demokratickou budoucnost.

Demonstrace je součástí kampaně evropských odborů před volbami do Evropského parlamentu za prosazování odborové vize nazvané „Nová cesta pro Evropu: Plán Evropské odborové konfederace pro investice, udržitelný růst a kvalitní pracovní místa“

Akci organizovala Evropská odborová konfederace (EOK) ve spolupráci s belgickými ústřednami FGTB, CSC a CGSLB.                                  (red.Kovák)

Footoalbum a video z  akce naleznete na Facebook Kovák   

Přítomni byli a za lepší budoucnost demonstrovali i mladí odboráři z Čech.

Zatímco desítky tisíc pracujících demonstrovaly pokojně, několik desítek zčásti maskovaných výtržníků vyvolávalo potyčky s bruselskou policií.  

  • Evropská odborová konfederace (EOK) a její členské organizace vedou dlouhodobou kampaň, jejímž cílem je, aby Evropská unie „změnila kurz“ a přijala evropský program oživení, který se prioritně zaměří na vytváření pracovních míst a prosazování evropského sociálního modelu. V období před volbami do Evropského parlamentu má kampaň oslovit také voliče a zejména politické strany a jejich kandidáty do parlamentu. 
  • EOK prosazuje „Novou cestu pro Evropu“, což je společná vize evropských odborů, určená orgánům a politickým představitelům na evropské i národní úrovni. 

Podrobné dokumenty k těmto snahám a záměrům evropských odborů lze najít níže: 

  1. Plán Evropské odborové konfederace pro investice, udržitelný růst a kvalitní pracovní místa - pdf.
  2. Manifest Evropské odborové konfederace před volbami do Evropského parlamentu - pdf.
  3. Plán EOK na oživení pro udržitelný růst a kvalitní pracovní místa - word

 

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem