Odbory kritizují navýšení kvót pro dovoz oceli do EU

Největší Odborový svaz v České republice nesouhlasí s rozhodnutím Evropské komise navýšit kvóty pro dovoz oceli do Evropské unie o 5 %. Předseda Odborového svazu KOVO (OS KOVO) Jaroslav Souček označil toto rozhodnutí za krok, který přímo ohrozí pracovní místa v řadě zemí EU. Upozornil na to, že rozhodnutí Komise přichází v okamžiku, kdy země osmadvacítky očekávají pokles poptávky po této komoditě, což činí pracovní trh v zemích Evropské unie ještě zranitelnější.

„Odborový svaz KOVO proti tomuto kroku Evropské komise protestuje. Komise by měla činit kroky k ochraně evropského trhu a pracovních míst, tento krok však je naopak přímým ohrožením pracovních míst. Je tedy v rozporu s posláním Evropské unie,“ odsoudil rozhodnutí Evropské komise předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav Souček. „Odborům tato situace nemůže být lhostejná a podniknou všechna opatření, aby ochránily zaměstnance v ocelářství před bezprostřední hrozbou ztráty pracovních míst. Vyzvali jsme evropskou odborovou federaci industriAll Europe k přijetí společného zamítavého stanoviska k postupu Evropské komise,“ popsal postoj odborů předseda OS KOVO.

Odborový svaz KOVO sdílí postoj Evropské ocelářské asociace EUROFER, která ve svém tiskovém prohlášení vyjádřila obavy z ohrožení zaměstnanců ocelářského průmyslu a vyzvala Komisi, aby své rozhodnutí vzala zpět. „Komise ponese velký díl zodpovědnosti za to, že dojde k ohrožení zaměstnanců ocelářského průmyslu, jelikož se odvětví zbytečně zmenšuje, a to i přes závažná varování výrobních společností a členských států,“ varuje EUROFER. „Vyzýváme Komisi, aby reagovala na naši výzvu a vyslyšela ty členské státy, které již vyjádřily obavy ohledně tohoto navýšení, a aby zrušila tento zamýšlený krok dříve, než dojde k dalšímu narušení podstaty ochranných opatření a ohrožení odvětví, která na nich závisí,“ uvedl generální ředitel EUROFERu Axel Egert.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem